Zeus

15 Aralık 2006Yunan mitolojisinde baş tanrı. Romanlardaki adı Jüpiterdir. Zeus, tanrıların ve insanların babası, kralların, kanuncuların, idarecilerin koruyucusu yeminleri bozanların ve suç işleyenlerin düşmanı, evlerin, mülklerin koruyucusu, göğün, yıldızların tanrısı bütün tabiat olaylarının idarecisi idi. Oronos ile Rheanın oğludur. Babasını ve Titanları yenilgiye uğratarak gözlerin egemeni olmuştur. Kardeşleri olan Poseidona, denizlerin, Hadese yer altının yönetimini vermiştir. Zeus, elinde bir âsa olduğu halde, tahtının üzerine oturur bir şekilde tasvir edilir.

Kategori: Mitoloji


Kategoriler

Son Yazılar