Zehir

15 Aralık 2006Organizmaya girdiğinde, organik maddeleri ile fizyolojik çalışmayı bozan ve çoklukla ölüme sebep olan cisimlere verilen ad.Zehirler, etkileri bakımından üçe ayrılırlar. 1 – Organik dokuyu eriten ya da bozan zehirler, 2 – Sinirler üzerine etki yapan zehirler, 3 – Gaz zehirler.
Birinci grup zehirler yakıcı ve eritici özellikte olan zehirlerdir. Süblime, zaçyağı, kezzap, bunlara örnek olarak gösterilebilir.
İkinci grup zehirler arasında, çeşitli organik maddeler yer alır. (Yılan zehirleri bazı bitkilerdeki zehirler, tütünden elde edilen nikotin, afyondan elde edilen afyon, morfin, kokain, eroin gibi maddeler baldıran ve çayırotu gibi bitkilerden elde edilen belladon yağı, bu maddelere örnek olarak gösterilebilir.)
Bu zehirler az oranda alındıklarında ilkin sinirleri ve beyni uyuştururlar, dalgınlık ve baygınlık yaparlar, zamanla felç ve ölüm meydana getirirler.
Üçüncü grup zehirler arasında klorbrom, nitrojen buharları, karbon monoksit, havagazı gibi gaz zehirleri yer alır. Bunlar solunum yolu ile alınırlar, kana karışarak alyuvarların kimyasal düzenini bozarlar ve zehirlenmelere sebep olurlar.

Kategori: ?nemli İsimler


Kategoriler

Son Yazılar