Viyana kongresi

15 Aralık 2006Napoleon Bonaparteın yenilgisinden sonra, Avrupaya yeni bir düzen vermek için Viyana şehrinde 1815 yılında yapılan kongre. Napoleonu yenen müttefikler, Avrupa devletleri arasında Viyanada büyük bir kongre toplamışlar ve Fransadan alınan yerlerin bölünmesi, Avrupaya verilecek yeni düzen konusunda anlaşmaya varmışlardır. Çok çetin tartışmalardan sonra 7 Haziran 1815 te antlaşma imza edilmiştir. Kongrede alınan kararlardan başlıcaları şunlardır:
1 – Fransa, 1789 yılındaki sınırlarına çekilecek, 2 – İngiltere, Malta, Seylân, Kap gibi yerleri alacak, 3 – Prusyaya yeni topraklar verilecek ,4 – Avusturyaya Almanyadan, İtalyadan bazı topraklar verilecek, 5 – Rusyaya, Polonyadan, İsveç ve Finlandiyadan bazı topraklar verilecek, 6 – Norveç İsveç e bağlanacak. Bu kongre kararlarından büyük devletler memnun olmuşlar fakat küçük devletler büyük zararlara uğramışlardır. Bu alınan kararlar, 1830 ve 1848 yıllarında çıkan ayaklanmalarla bazı değişikliklere uğramıştır.

Kategori: Tarih


Kategoriler

Son Yazılar