Uşi antlaşması

15 Aralık 2006Trablusgarp savaşı sonunda Osmanlılarla İtalyanlar arasında 1912 yılında yapılan antlaşma. İsviçrenin Lozan şehrinin iskelesi olan Uşide imza edildiği için bu adla anılmaktadır. İtalyanların Trablusgarpa saldırıda bulunmaları üzerine başlayan Osmanlı İtalyan Savaşı Osmanlı Devletine Balkan devletlerinin de saldırıda bulunmaları üzerine Osmanlılar İtalyanlarla barış yapmak zorunda kalmışlardır. Bu antlaşmanın en önemli maddelerinden birine göre, Trablusgarp ve Bingazi, İtalyanlara bırakılmaktadır.

Kategori: Tarih


Kategoriler

Son Yazılar