Üretme sistemi

15 Aralık 2006Üretmeyi sağlayan organların meydana getirdiği sisteme verilen ad. Erkek ve kadında olmak üzere iki bölümde incelenir.
Erkekte üretme organları, fizyolojik bakımdan üç bölüme ayrılır: 1 – Spermayı meydana getiren organ (testis). 2 – Spermayı dışarı boşaltan kanallar (ductus deferens), 3 – Spermayı kadın vajinasına boşaltmaya yarayan organ (penis).
Kadında üretme organları beş bölüme ayrılır: 1 – Yumurtalığı (ovum) meydana getiren organ (ovarium), 2 – Ovariumdan yumurtalığı uterusla götüren kanallar (Falîop borusu), 3 – Döllenmiş yumurtacığı içinde büyüten organ (uteruss), 4 – Çiftleşme ve doğumda rolü olan organ (vagina), 5 – Dış üretme organı (vulga).

Kategori: İnsan


Kategoriler

Son Yazılar