Üçlü itilaf

15 Aralık 2006



İngiltere, Fransa ve Rusya arasında kurulmuş olan birliğin adı. Birinci Dünya Savaşı ndan önceki yıllarda, bu savaşa yol açan büyük anlaşmazlıkların başlangıç yıllarında birbirine düşman iki taraf, yavaş yavaş kendine taraftar toplamağa başlamıştı. 1870-71 yenilgisinden sonra Almanyayı kendine düşman bilen Fransa, 1878 Berlin Kongresinde Almanlarla arası açılan Rusyaya yanaşmış, bunun sonucu karşılıklı bir saldırmazlık ve birbirlerini koruma paktı imza edilmiştir. Önceleri İngiltere, bu anlaşmaya yanaşmamış ,fakat 1907 yılında Rusyanın ve Fransanın yanında olmayı kabul etmiştir. Bunun sonucu olarak Üçlü itilâf kurulmuştur.
1914 yılında çıkan Birinci Dünya Savaşında, Üçlü itilâfın karşısında olan Üçlü ittifak, yenilgiye uğrayacak, Üçlü itilâf devletlerinden Rusya, savaş dışı kalacak, İngiltere ve Fransa, bunlara katılan Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte savaşın galipleri, olacaklardır.

Kategori: Tarih


Kategoriler

Son Yazılar