Totemcilik

15 Aralık 2006İlkel kavimlerde görülen en ilkel din. Sop ve klan denilen en ilkel insan topluluklarının dini olan totemcilikte totem Klanın ortaklaşa malı sayılan her hangi bir hayvan bir bitki, bir eşyadır. Klanın sembolüdür ve kutsal sayılır Klana bağlı olan her şey bu sembolün işaretini taşır. Herkes bu totemin soyundan gelmiştir. Totem bir hayvansa onun eti yenmez ve avlanamaz. Bütün klanın ortaklaşa atası ve koruyucusu sayılır.

Kategori: Din


Kategoriler

Son Yazılar