Şirket

15 Aralık 2006Herhangi bir ticari işlem yapabilmek için, birden çok kimsenin sermayelerini ve çalışmalarını, bazen yalnız sermayelerini birleştirmeleri sonucu meydana gelen birliklere verilen ad.
Ticaret hayatında yapılan işlemlerin çoğalması işlerin büyümesi, sermayenin de çoğaltılması gerekliliğini yaratmıştır.
Sermayenin yapılacak büyük işlerin istediği kadar arttırılmasına, çoklukla bir kişinin sermaye gücü yetmez. Bu sebeple, çeşitli büyük ticaret işlerinin yapılabilmesi için, sermaye yatırımında bulunacak kimselerin, bu sermayeleri ile aynı işe girişmeleri gerekmektedir. Bu, aynı zamanda, sermayeleri ile birlikte, çalışmaların da, bu ortaklığa katılması şeklinde de olabilir. Böylece, sermaye ve çalışma ortaklığı şeklinde beliren şirketlerle, büyük ölçüde işlerin yapılabilmesi imkânı sağlanmış olur.
Şirketler, özellikle XIX. yüzyıldan önemi de, günden güne artmaktadır. Bu gün, hemen bütün dünyada, çeşitli iş konularında başarıya ulaşabilmek, bu çeşit ortaklık halinde bir araya gelmiş iş adamları sayesinde mümkün olabilmektedir.
Şirketler, genel olarak, dört bölüme ayrılır :
1 – Anonim şirketler, 2 – Kolektif şirketler, 3 – Komandit şirketler, 4 – Limited şirketler.
1) – Anonim şirket : Sermayesi belirli ve eshama bölünmüş olan bir şirket tipidir. Ortaklardan her birinin sorumluluğu şirkete koyduğu sermaye tutarını geçemez. Gayet büyük sermayeye ihtiyaç gösteren ve bilhassa semeresini uzun seneler sonra verecek işler için bu tip şirket elverişlidir. Sermayedarlar birbirini tanımazlar. Çünkü şirketin hisse senetleri borsada satılır. Bu hisse senetleri şirketlerin öz sermayesini teşkil eder.
Anonim şirketleri üç kişiden kurulu idare meclisi idare eder. Ayrıca müdür vardır. îdare meclisi faaliyetlerinin neticesini sene sonunda genel kurula bildirir.
2) – Kolektif şirket : Ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu alacaklarına karşı belirli değildir. Yani bütün ortaklar borçlarından dolayı bütün malları ile sorumludurlar.
3) – Komandit şirket : Bu şirket tipinde iki çeşit ortak vardır. Ortaklardan bir kısmının şirket alacaklılarına karşı sorumluluğu, belirli bir sermaye ile sınırlı, diğer kısım ortakların sorumluluğu sınırsızdır. Belirli sorumlu ortaklara Komanditer derler ki bunların idare işlerinde rolleri azdır. Sorumluluğu sınırlı olan ortaklara da Komandite denir ve şirketin asıl idaresi bunlara aittir.

Kategori: Sanayi ve Ticaret


Kategoriler

Son Yazılar