Şeyhülislam

15 Aralık 2006Osmanlı İmparatorluğunda, din işlerini yöneten, aynı zamanda dünya işlerini de din bakımından incelemekle yetkili kimse. Osmanlıların ilk zamanlarında en yüksek din adamlığı, kazaskerlik görevinde toplanırdı. Fatih devrinden itibaren, müftü diye adlandırılan şeyhülislâm, bütün ulemanın başkanı ve müderrisler arasında en yüksek derecede Olandı. Müftüler, Divan-ı hümayuna dahil kimseler değildi ve yargı erkleri yoktu. Bu işi Anadolu ve Rumeli kazaskerleri görürdü. Bunların görevi, dinî konularda fetvalar vermeden ve çeşitli din meselelerini çözümlemekten, ibaretti. Fakat, XVII. yüzyıldan itibaren, müftülere şeyhülislâm denmeğe başlamış ve şeyhülislâmlar, kabinede, sadrazamdan sonra yer almağa başlamışlardır. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğunun sonuna kadar sürmüştür.

Kategori: Din


Kategoriler

Son Yazılar