Senato

15 Aralık 2006Bir devletin yasama erkini elinde tutan Meclislerden biri. Özellikle, iki meclisli demokratik rejimlerde, Meclislerden biri, milletvekillerinin meydana getirdiği Millet Meclisi, öbürü de senato üyelerinin meydana getirildiği Senato şeklinde kurulmuştur.
9 Temmuz 1961 tarihinde halkoyuna sunularak kabul edilmiş bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre yasama erki, doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bulunmaktadır. T. Büyük Millet Meclisi Anayasanın çizdiği sınırlar içinde kalmak şartıyla, gerekli gördüğü her alanı düzenleyebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olmak üzere iki Meclis sisteminden meydana gelmiştir. Cumhuriyet Senatosu Hükümetin kurulması ve sorumluluğunun tespit edilmesi gibi konularda yetkili olmamakla beraber, soru, genel görüşme, Meclis tahkikatı gibi parlamenter kontrol vasıtaları kullanarak Hükümeti denetleyebilir. Aynı zamanda kanunların yapılmasına katılmakta ve son kararda etkili olmaktadır. Cumhuriyet Senatosu, genel oyla seçilen 150 üyeden meydana gelmektedir.Üye olabilmek için 40 yaşını geçmiş bulunmak ve yüksek öğrenim görmüş olmak gereklidir. Üyelik süresi altı yıldır.

Kategori: Devlet


Kategoriler

Son Yazılar