Selçuklular

15 Aralık 2006Orta Asyada bulunan Oğuz Türklerinin,Orta Asyadaki büyük kuraklık sonucu Batıya doğru göç etmelerinden sonra, Hazar Denizinin güneyinde yerleşerek komutanları Selçukun yönetiminde meydana getirdikleri Türk topluluğuna verilen ad. Selçuklular, Maveraünnehirden Basra körfezine, Suriye, Yemen, Türkistan ve Anadoluya kadar çok yaygın bir alanda egemen olmuşlardır. Meydana getirdikleri devletler ve imparatorluklar,zamanlarında, kuvvetli devletlerden olmuştur. Uygarlık alanında da, İslam-Türk sanatının çok değerli eserlerini meydana getirmişlerdir.
Selçukluların, komutanları Selçuk tarafından kurulan en büyük devlet. Büyük Selçuk İmparatorluğudur.

Kategori: Tarih


Kategoriler

Son Yazılar