Sayıştay

15 Aralık 2006Devletin gelir ve giderlerini, özel bir kanunla denetlemekle görevli kurul. Eski adı Divanı Muhasebat tır. Bizde, devletin gelir ve giderlerinin düzenli bir şekilde denetlenmesi, Tanzimatla başlar. Fakat, Büyük Millet Meclisine bağlı bir kurul halinde çalışması, 1923 yılından sonradır.

Kategori: Devlet


Kategoriler

Son Yazılar