Şarkı

15 Aralık 2006Divan şiirine Türkler tarafından katılmış bir nazım şekli. Bestelenerek okunmak için yazılır. Dörder mısralık 2-5 bendden meydana gelir. Birinci bendin 2 nci ve 4 üncü, öbür bendlerin yalnız sonuncu mısraları hiç değişmeden tekrarlanır
Şarkının ilk örneklerine, Divan edebiyatımızda, XI. yüzyılda rastlanır. Bu edebiyatımızda şarkı özellikle XVIII. yüzyılda, Lâle Devrinde çok gelişmiştir. Divan edebiyatının en büyük şarkı şairi Nedimdir. Halk edebiyatında da şarkı türünde eserler veren şairler yetişmiştir.

Kategori: Edebiyat


Kategoriler

Son Yazılar