Reklam

15 Aralık 2006Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek böylece de sürümünü sağlamak için sözle, yazı ile, resimle yapılan her türlü çalışmalara verilen ad. Reklâm çalışmaları, bugün her türlü işletmenin önemli yardımcı bir vasıtası haline gelmiştir. Aynı zamanda, devletler, toplumlar siyasî kuruluşlar (partiler) için de bir kıymet ifade eder.
Reklâmda en önemli mesele reklâmın etki derecesinin geniş ölçüde olabilmesini sağlamaktır. Bu da plânlı çalışma ve devamlılık, aktüalite ve orijinaliteye uygunluk, herkesten önce ve herkesten başka bir şekilde yapabilme, gerçeğe uygunluk gibi prensiplere uymakla başarılabilir.

Kategori: Sanayi ve Ticaret


Kategoriler

Son Yazılar