Realizm

15 Aralık 2006XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupada romantik akımın yerini alan bir sanat ve edebiyat akımı. Realizm (gerçekçilik), sanatta insan ve insan toplumlarının hayatını, oluşlarındaki bütün gerçek çizgileriyle ve sebepleriyle görmek ve göstermek anlayışıdır. Bu bakımdan, romantizmin hissî, hayalî ve kişisel taraflarına tamamıyla karşıt bir özellik taşır.
Realist eserlerde hayat olayları dikkatle görülür, oluşlarındaki sosyal sebepler aynı dikkatle araştırılır. Yazarlar, bu olayları, bir romancı olarak değil,bir toplumcu olarak görmek ve göstermek yolunu seçmişlerdir. Olaylar gerçekte olduğu gibi gösterilir, hayatta geçmiş bütün deneylere önem verilir. Başka bir deyimle hayat olaylarına, realist yazar, bir ayna tutma işini üzerine almıştır.

Kategori: Edebiyat


Kategoriler

Son Yazılar