Radyum

15 Aralık 2006Kimyasal bir eleman. Sembolü Ra, atom numarası 88, atom ağırlığı 226 dır. 1898 yılında Pierre ve Marie Curie tarafından bulunmuştur. 700 derecede ergiyen sürekli olarak radyoaktivite özelliğinde olan bir elemandır.
Radyomun parçalanmasından çeşitli elemanlar elde edilmiştir. Bu olay, en son kurşunda son bulur. Alfa, beta ve gama ışınları meydana gelir.
Yapılan hesaplara göre, radyumun bu periyodu, 1670 yıl olduğundan, radyumun 12.000 yılda aşağı yukarı yok olması gerekirdi. Radyum, eğer yeniden meydana gelmeseydi, bugün yer yüzünde hiç radyumun bulunmaması gerekirdi. Yapılan araştırmalar sonunda, fizik bilgini Soddy, radyumun, uranyumun değişim ürünü olduğunu göstermiştir. Gerçekten de uranyum filizlerinde daima radyum bulunur. Radyumun periyodundan
sonra hesaplanan uranyum periyodu ise 5 milyar yıl olarak bulunmuştur.

Kategori: Kimya


Kategoriler

Son Yazılar