Pasaport

15 Aralık 2006Yabancı bir ülkeye gidebilmek oralarda kimliği belirtebilmek için yetkili makamlardan alınan yol tezkeresi. Verilme şekli, özel kanunlarla düzenlenir. Pasaport kanunumuza göre, pasaportlar iki türlü olur: a – Diplomatik pasaportlar: Türkiyede Dışişleri Bakanlığı ve yabancı ülkelerde Türk elçilikleri ve siyasî temsilcilikleri tarafından verilir, b – Genel pasaportlar: Bunlar da üç türlüdür.
1) Herkese verilen pasaportlar (kendi parası ile yabancı ülkelere geziye çıkacaklara verilir), 2) Özel damgalı pasaportlar (Devlet memurlarına, askerî kişilere, herhangi bir vazife ile yurt dışına çıkanlara verilir), 3) Hizmet damgalı pasaportlar (Üçüncü dereceden aşağı bulunan memurlara ve askerî rütbeli kişilere, siyasî olmayan hizmetler için yurt dışına çıkanlara verilir).

Kategori: Devlet


Kategoriler

Son Yazılar