Zerdüşt

Klâsik yazarların, Zerdüştlük dininin kurucusu olarak gösterdikleri kişi. Yaşayıp yaşamadığı kesin olarak bilinmemektedir. Aristoya göre Zerdüşt M. Ö. VII yüzyılda yaşamıştır. Bazı yazarlar da, Zerdüştün M.Ö. X. yüzyılda yaşadığını yazarlar.
Zerdüştün kurduğu bu dinin esası iyilik ve fenalık mücadelesidir. Her ikisi üstünlük için birbirleriyle savaşmaktadır. Bu çarpışmada, iyilik tanrısına melekler, fenalık tanrısına da şeytanlar yardım eder. İran da yaygın olan bu din, Müslümanlığın yayılması ile (VII. yüzyıl) tarihine karışmıştır. Bu dinin kutsal kitabı Zend – Avesta dır.

15 Aralık 2006

Zambezi

Güney Afrikada bir nehir. Bir çok çaylar ve göller sularının birleşmesiyle Lunda yaylasından iner, çağlayanlar meydana getirdikten sonra Mozanbik kanalına dökülür. Uzunluğu 2.660 kilometredir. Çağlayanlarının en önemlisi Viktorya çağlayanıdır.

15 Aralık 2006

Zonguldak

Karadeniz Bölgesinde bulunan Zonguldak ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 54.026 dır. Şehir, Batı Karadeniz kıyılarında bulunmaktadır. Güney bölümleri ormanlara kaplı dağlık alanlardan ibarettir. 1829 yılında maden kömürünün Uzun Mehmet tarafından bulunmasından sonra maden kömürü kaynağı olması sebebiyle, kısa zamanda, önemli şehirlerimiz arasında yer almış ve gün geçtikçe bayındır bir şehir haline gelmiştir. Şehir çevresinin başlıca geçim yolu, kömüre dayanmaktadır.
ZONGULDAK İLİ
Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 7.449 kilometrekare, nüfusu 569.059 dur. Kuzeyinde Çankırı ve Bolu illeri, Batısında Karadeniz bulunmaktadır. Genel olarak, dik meyilli yamaçlarla çevrilmiş, engebeli bir yüzeyi vardır. Bahçe kültürleri, sebzecilik ve meyvecilik, halkın başlıca geçim kaynağıdır. Fakat ekonomik çalığına, maden kömürüne dayanmaktadır.

15 Aralık 2006

Zile

Tokat iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.792 kilometrekare, nüfusu 67.469 dur. Yüzeyi genel olarak geniş ovalardan meydana gelmiştir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimine dayanmaktadır. Merkezi 21.3999 nüfuslu Zile kasabasıdır.

15 Aralık 2006

Zara

Sivas iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.704 kilometrekare, nüfusu 50.501 dir. Yüzeyi, geniş ovamsı bir vadi ile bu vadiyi çevreleyen dağlık, alanlardan ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır.Merkezi 6.627 nüfuslu Zara kasabasıdır.

15 Aralık 2006

Zaman ölçüleri

Dünyanın kendi çevresinde dönüşü de, Güneşin çevresinde dönüşü de, ayrı ayrı birer zaman ölçüsü olarak alınmıştır. Dünyanın Güneş çevresinde dönmesi ile tamamlanan süreye yıl adı verilir. Dünyanın kendi çevresinde dönüşüne de gün adı verilir. Yıl 365 güne, bir gün 24 saate, bir saat 60 dakikaya, bir dakika 60 saniyeye bölünmüştür. Bir yıl 365 güne bölündüğü gibi, 12 aya da bölünmüştür. Aylar da değişik olmak üzere 30 – 31 er gün vardır. Bir yılda da ekvator ve kutup bölgeleri hariç dörder mevsim vardır (Kış, Sonbahar, ilkbahar, Yaz). Ayrıca, aylar haftalara bölünmüştür. Her haftada 7 gün vardır.

15 Aralık 2006

Zeytin

Zeytin ağacının taze iken yeşil olduğu halde sonradan esmerleşen ve yüksek besin değeri olan yağlı meyvesi. Ağacının kökleri derinlere kadar gittiğinden, kurak iklim bölgelerinde yetişir. Ağaçlarının yüksekliği en fazla dört metre kadardır. Uzun ömürlü bir ağaçtır. Meyvesi, altı ayda olgunlaşır. îlk önceleri yeşil olan meyve, zamanla esmerleşir. İçindeki yağın fazla olması sebebi ile ya yeşil olduğu zaman, ya da esmerleşmeğe başladığı zaman toplanır.
Siyah zeytin tanesi halinde yendiği gibi, bu tanelerden sıkılma suretiyle elde edilen (zeytinyağı) yenmek suretiyle kullanılır. Zeytinyağı, yemeklik yağı olarak ve sabunculukta kullanılmaktadır. Ülkemizde, özellikle Batı Güney ve Güneydoğu bölgelerinde yetişmektedir.

15 Aralık 2006

Zambak

Zambakgillerden bir bitki ve onun çiçeği. 50 kadar türü vardır. Çiçekleri güzel ve iridir. Genel olarak süs bitkisi olarak kullanılır.

15 Aralık 2006

Zakkum

Zakkumgillerden bir bitki. Çiçekleri beyaz ya da kırmızı renkli, büyük ve gösterişlidir. Kurumuş dere yataklarında kendi kendine çok yetişen, saksılarda süs bitkisi olarak da yetiştirilen zehirli bir bitkidir.

15 Aralık 2006

Wright kardeşler

Uçak yapıcısı iki kardeş. Wilbur Wright, 1879 da Indianada Milville yakınlarında doğmuş, 1912 de ölmüştür. Orville Wrigth, 18711 de Ohioda doğmuş 1948 de ölmüştür. İki kardeş oyuncak yapıcılığı ile hayata atılmışlar, oyuncak makineler ve bisiklet yapmışlardır. 1896 yılından itibaren havacılık alanında çalışmağa başlamışlar ilk deneme uçuşunu da 1900 yılında yapmışlardır. 17 Aralık 1903 te ise, tarihte ilk defa motorlu bir vasıta ile havada uçmaya başlamışlardır. Böylece, Wright kardeşler, uçağı ilk defa yapan iki kişi olarak tarihte yer etmişlerdir .

15 Aralık 2006

Sonraki Önceki


Kategoriler

XML