Mikroplar

15 Aralık 2006Ancak mikroskopla görülebilen tek hücreli canlılara verilen ad. Mikroplar, tek hücreli bitkisel ve hayvansal varlıklardır. Besinlerini kolaylıkla bulaşmadıklarından, değişen hayat şartlarına kolaylıkla karşı koyamadıklarından canlıları sömürerek yaşarlar.
Mikroplar, genel olarak iki grupa ayrılırlar :
a – Bitkisel mikroplar (Bakteriler),
b – Hayvansal mikroplar (Asalak bir hücreli hayvanlar, amip gibi).
Bakteri genel adını alan bitkisel mikroplar, şekillerine göre gruplara ayrıldıkları gibi gördükleri işe göre de çeşitlenirler: a – Faydalı bakteriler (Süt, şarap, peynir, hamur mayası), b – Zararlı bakteriler (Hastalık yapan bakteriler; verem, tifo bakterileri gibi) c- Zararsız bakteriler (Toprakta, havada yaşayan çeşitli çürüme, parçalanma ayrışmaya sebep olan bakteriler).
Hastalık (yapan mikroplar, bir canlının vücuduna çeşitli yollardan (sindirim yolu, solunum yolu, deride açılan yara ve bereler yolu) girerek çoğalırlar (buluşma) ya olduğu yerde kalırlar ya da kana karışarak bütün vücuda yayılırlar ve hastalığı meydana getirirler.

Kategori: Biyoloji


Kategoriler

Son Yazılar