Mehter

15 Aralık 2006Yeniçerilik zamanındaki mızıka takımı. Bu takım, davul, nakkare, zil, zurna ve borulardan meydana gelirdi. Bu çalgılardan her birinin sayısına göre yedi katlı, sekiz katlı gibi özellikleri ile anılırdı.

Kategori: Müzik


Kategoriler

Son Yazılar