Marxizm

15 Aralık 2006Kari Marx tarafından ortaya atılan bir tarih felsefesi ve ihtilâlci değişim programı. Markizinin esasları, dialektik materyalizmi savunan bir tarih felsefesidir. Marxa göre, kapitalizm kendi yıkılış ve çürüyüş tohumlarım kendi bünyesinde taşımaktadır. Bu yüzden ihtilal kaçınılmaz bir sonuçtur. Marx şunları savunur: 1 – Toprak mülkiyetinin kaldırılması ve bu toprakların devlet taralından yeni bir kiralama sistemi kullanılarak işletilmesi; 2 – Gelir Vergisi konusunda tam anlamıyla ve ileri bir yenileştirme; 3 – Miras hakkının kaldırılması; 4 – Kredinin kurulacak bir devlet bankasınca merkezileştirilme-si; 5 – Ulaştırma örgüt ve araçlarının devletleştirilmesi; 6 – Fabrikaların üzerinde devlet mülkiyeti ve arazinin dağıtılması; 7 – Bütün işçilere iş; 8 – Bütün çocukların devlet tarafından öğretiminin yaptırılması ve çocuklar için fabrika işçiliğinin kaldırılması.

Kategori: Felsefe


Kategoriler

Son Yazılar