İthalat

15 Aralık 2006Bir ülkeye başka bir ülkeden mal alınıp sokulması. Dış ticaret düzeninin bölümlerinden birini (öbürü İhracat) meydana getirir, ülkeler yabancı ülkelerden getirecekleri çeşitli mallar için dışarıya para ödemek zorunda kalacaklarından, hükümetleri aracı ile her malın dışarı ülkelerden getirtilmesini bazı kayıtlara bağlamışlardır. Bu kayıtlamaların başında, her çeşit malın getirilmesinin yasak edilmesi gelir. Bu yasak malların dışında, çeşitli yollarla getirilen mallar için, belirli bir gümrük bedeli ödenir. Bu mallar da, o ülkenin piyasalarında satılma imkânını bulur.
İthalâtın çeşitleri vardır. Bunların başlıcaları şunlardır: Takaslı ithalât (İhraç edilen mal tutarlarında mal ithâl etmektir), kredili ithalât (dışarıdan getirtilen malın bedelini, belli bir süre içinde taksitle ödemek), bedelsiz ithalât (değeri, büyük kıymet ifade etmeyen malları, hiç bir bedel ödemeden getirtmek).

Kategori: Sanayi ve Ticaret


Kategoriler

Son Yazılar