İstiare

15 Aralık 2006Bir sözün benzetme amacı güdülerek başka bir söz yerine kullanılması.
İstiare, bir çeşit benzetmedir. Yalnız, benzetme ile ayrıldığı noktalar vardır. Benzetmede, benzeyenle kendisine benzetilenin birlikte söylenmesi şarttır. İstiarede ise benzeyen ya da kendisine benzetilenden bir tanesi söylenir, öbürleri söylenmez.
Yüce dağ başında siyah tül vardır mısrasında, siyah tül, kara bulut anlamında, Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü mısrasında kurşun, bulut anlamında kullanılmıştır.
Yalnız benzeyeni söylenip, kendisine benzetilen söylenmemek suretiyle kurulan istiarelere kapalı istiare; bir konunun, kendisiyle benzeme ilgisi bulunan başka şeylerle anlatılmasına temsilî istiare denir.

Kategori: Türkçe ve Dilbilgisi


Kategoriler

Son Yazılar