İhracat

15 Aralık 2006Bir ülkenin çeşitli ürünlerinin ve endüstri mallarının yabancı ülkelerine satılması. Milletlerarası ticaret ilişiklikleri ile ilgili olan ihracat, karşılıklı mal, yardım ve sermaye değişimlerini içine alır. Bu ilişkilerde, bir tarafın ihracatı, öbür tarafın ithalâtını meydana getirir.Dış ticaret denkliği bakımından, ihracatın ithalâtı karşılaması gereklidir. Böylece, bir ülkeye giren ve çıkan kıymetler arasında bir denklik meydana gelmiş olur. Bu denklik, bir ülkenin, yabancı bir ülkeye yapmış olduğu döviz ödemeleri için de açık verilmemesi bakımından gereklidir.

Kategori: Sanayi ve Ticaret


Kategoriler

Son Yazılar