Hümanizm

15 Aralık 2006Eski Yunan ve Lâtin felsefe ve edebiyatlarının en yüksek kültür örneği olarak ileri sürmüş olanların mesleği.
Bu akım, ilkin XI. ve XIII. yüzyıllarda İtalyada belirmeğe başlamış, İtalyada önem kazanmağa başlayan Yunan ve Lâtin eserlerine dönme eğiliminden sonra Dante ve Petrarca gibi ünlü şairler aracılığı ile büyük önem kazanmağa başlamıştır. Ortaçağın her türlü hür ve insanca düşünceye engel olan skolâstik felsefesinin değerden düşmesine yol açan bir gelişme devresinden sonra, Avrupada Rönesans devrinde en büyük gelişmesini kaydetmiştir.

Kategori: Felsefe


Kategoriler

Son Yazılar