Havacılık

15 Aralık 2006Uçma araçlarıyla çalışmayı iş edinme mesleği. Havacılık, havada uçabilen ve insanlar tarafından yapılan cisimlerin (balon uçak) icadı ile başlamıştır. Uçaklar, her ne kadar, son zamanlarda icat edildiyse de insanların uçmak fikirleri çok eskidir. Yunan mitolojisinde, Atinalı Daedaus ve oğlu İkarus, Girid kralı tarafından kapatıldıkları çevresi yüksek duvarlarla çevrili labirentten kaçabilmek için; kuş gibi kanat takıp uçmayı denemişlerdir. Bu mitolojinin dışında bir çok filozoflar uçmak konusunda çeşitli fikirler ileri sürmüşlerdir. Fakat uçabilmek düşüncesi asıl XVin. Yüzyılın sonlarında gerçekleşebilmek imkânını bulabilmiştir. 1783 yılında, Montgolfier kardeşlerin, keşfettikleri balonla havaya yükselmek imkânını bulabilmeleri ile havacılığın asıl devresi başlamıştır.
Balon yapımı çok çabuk gelişmiştir. 1785 te Manş geçilmiş Napolyon zamanında, askerî amaçlar için kullanılmağa başlamıştır. Balon üzerinde yapılan çalışmalar, Fransa ve İngilterede devam etmiş, uzun çalışmalardan sonra 1872 de Fransada balona pervane takılması yoluna gidilmiştir.
1872 yılında, Fransız mühendisi Alphonse Penaunun yaptığı bir keşif, uçak konusunda önemli adımların atılmasına yol açmıştır. Fransız mühendisi, havadan ağır olan ve ufka göre belirli ve meyilli olan bir yüzeye yapılacak olan hava basıncıyla boşlukta denge kurulabileceğini keşfederek uçağın esrarını çözmüş ve plânörü keşfetmiştir, yükseklikten meyilli kanatlarla kendilerini boşluğa bırakanlar havada bir denge kurabilecekler ve süzülerek yere inebileceklerdi.
Bu ana düşünce çevresinde devam eden araştırmalar, 1884 te motor uygulamasıyla havada istenen yere gidebilen balonların yapılması bu aralar, gazla işleyen motorun bulunması, benzin motörlerinin keşfedilmesi, balonlulukta ilerlemelerin meydana gelmesini sağlamış, artık motorlu ve istenilen yere götörlü bir uçakla uçmayı başarabilmiştir. Yapılan araştırmalar durmamış, sonunda 12 Kasım 1906 tarihinde Santos Dumonte adlı bir araştırıcı, ilk defa motörlü bir uçakla uçmayı başarabilmiştir. Su uçakla ancak 200 metre yol gidilmiş olmasına rağmen, 1908 yılında Amerikada bir saat havada kalabilen uçuş de neyleri yapılmıştır.
Daha sonraki yıllarda, havada kalabilen saat ve gidilebilen yol artmış, Birinci Dünya savaşında uçaklar, önemli rol oynamağa başlamışlardır. Birinci Dün ya Savaşından sonra, uçak üzerinde yapılan çalışmalar, modern ülkelerde birer endüstri haline getirilmiş, bir taraftan uzak bölgelere çabuk ve hızlı seferler yapan yolcu uçaklarının yanında; savaşlarda büyük roller oynamağa başlayan büyük hava filoları meydana getirilmeğe başlanmıştır. Öyle ki İkinci Dünya Savaşı, bir kara savaşı olmakta çıkmış, bir hava savaşı haline gelmiştir.
Benzinle işleyen motorlu uçaklar, İkinci Dünya Savaşından sonra, yerlerini tepkili motörle işleyen uçaklara bırakmış saatte 2000, 3000, 4000 kilometre yol alabilen havada uzun saatler kalabilen çak sayıda yolcu ve büyük ağırlıklar taşıyabilen uçaklar yapımına başlanmıştır. Bugün havacılık, gerek uzak yerlere gidip gelmelerde, gerek yük taşımada gerekse savaşlarda çok büyük önem taşıyan bir alan olmuştur.

Kategori: Meslekler


Kategoriler

Son Yazılar