Haciz

15 Aralık 2006Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, gelirine, maaşına ya da malına icra dairesi tarafından el konulması.
Borçlu olan kimseye, alâkalı tarafından, borcunun ödenmesi için icra yolu ile bir ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emri, süresi içinde borçlu, ya (borcunu öder ,ya da borcuna karışlık mal beyanında bulunur ya da borcunun kabul etmez. Borcunu kabul etmemesi hali ilgili mahkemeler kanalı ile karara bağlanır. Ödeme emrinden sonra borçlu borcunu ödememişse, alacaklı, icra dairelerince, borçlunun mallarının haciz edilmesini ister. Borçlunun malları geçici olarak haczedilir. Yine belli şuleler içinde borç ödenmezse, geçici olan bu haciz, belli hükümler altında kesin hacze çevrilir ve mallar, icra yolu ile satılarak, alacaklı alacağını almış olur.

Kategori: Ekonomi


Kategoriler

Son Yazılar