Gözküresi ilişikleri

15 Aralık 2006Bunlar, a – Tenon kapsülü, b – Göz kasları, c – Konjonktiv, d – Gözkapakları, e – Göz çukuru yağ dokusu, f – Gözyaşı organlarıdır.
Tenon kapsülü, göz küresinin 2/3 arka bölümünü içine alan bir zardır. Buna gözü hareket ettiren kaslar yapışmıştır.
Konjonktiv, göz küresinin 1/3 ön bölümünü ve göz kapaklarının arka yüzünü örter. Gözyaşı bezinin salgı kanalları buraya açılır. Bu sebeple daima korneayı ıslak tutar.
Gözkapakları, göz küresi önünde açılan kapanan, deri, kas ve bağdokudan yapılı bir perdedir. Gözü fazla ışıktan ve dış etkilerden korurlar. Üst ve alt olmak üzere iki tanedir. Önyüzleri deri, iç yüzleri konjonktiv ile örtülüdür.
Göz çukuru yağ dokusu, göz çukuru içindeki oluşumların arasında bulunur.
Gözyaşı organları, göz küresinin ön bölümü ile gözkapaklarının arka yüzünü devamlı ıslak tutmağa yarayan gözyaşını salarlar. Böylece göz kapaklarının göz küresi önündeki hareketi kolaylaşır ve konjonktivanın çeşitli hastalıklardan korunması sağlanmış olur. Bunlar da gözyaşı bezi ile gözyaşı yolundan ibarettir.

Kategori: İnsan


Kategoriler

Son Yazılar