Gökdelen

15 Aralık 2006Genel olarak Amerika Birleşik Devletlerinde rastlanan çok katlı binalara verilen ad. Gökdelenler, az yerde çok barınak kurmak suretiyle, çok dar bir yüzeyde büyük kalabalıklar toplamak zorunluğu karşısında, modern mimarlığın bir tarzı olarak meydana gelmiştir.Böylece, gökdelenlerin çok olduğu şehirler, bazı hallerde, yüzölçümleri bir iki milyon insanı barındırabilecek yapılar yapılmasına elverişli olabilecek küçüklükte olmasına rağmen; aynı yüzölçümünde bir kaç milyonu bulan kalabalığın barınması sağlanmış olmaktadır.
Türkiyede, bu şekilde gökdelen ola bilecek özellikte binalar yoktur. Yalnız Ankarada Kızılay meydanında yaptırıl makta olan ve 1965 yılı sonunda bitirilecek olan büyük iş hanı 86 metre yüksekliği ve 21 katı ile, Türkiyenin el yüksek binası olacaktır.

Kategori: Mimari Sanatı


Kategoriler

Son Yazılar