Folklor

15 Aralık 2006Halk bilgisi anlamına gelen bir deyim. Bir memleket halkının geleneklerinden, mesellerinden, türkülerinden, batıl inanışlarından, oyunlarından, bilmecelerinden ve bunlara benzer özelliklerinden meydana gelir.
Folklor kelimesi, iki ayrı kelimeden meydana gelmiştir. Bunlar, ingilizce ilim anlamına gelen lore kelimeleridir. Folklor, bugün bir memleketin ananelerini, efsanelerini ve halk danslarını ifade etmek üzere kullanılır. Tabiri, 1846 da W. J. Thoms adında bir İngiliz halka ait antika eserleri ifade maksadıyla icat etmiştir. Zamanla çeşitli memleketlerde şehirlerin tesirinden uzak, halkın kendi eseri olan inançları, efsaneleri, âdetleri, şarkları ve dansları hep genel olarak bu kelimeyle ifade olunmağa başladı.
Folklor, ilkel ve kültürsüz halk tabakalarının inançları, âdetleri ,hikâyeleri, masallar ve el sanatları ile meşgul olur; bunların nerelerden ve nasıl doğmuş olduğunu araştırır, çeşitli danslar , efsaneler, eserler arasındaki benzerlikleri ve bunların yaşayışlarını inceler.

Kategori: Toplum ve Toplum Yapısı


Kategoriler

Son Yazılar