Fiat

15 Aralık 2006Malların para ile ifadesi ya da malların kıymetlerini takdir ve tespit sonucu ortaya çıkan bir kıymet. Fiyatın varlığı, değişim esasına dayanan bir ekonomik düzene bağlıdır. Değişimin, piyasa değişimi şeklinde olması fiyatın meydana gelmesinde başlıca rolü oynar. Piyasanın olması ise para ekonomisine bağlıdır. Malın malla değişimi halinde, fiyattan söz edilemez. Verilen mala karşılık genel bir değişim vasıtası olan ve herkesçe tanınan bir malın, yani paranın olması şarttır. Böylece her piyasa malı, genel bir değişim vasıtası olan para ile, çeşitli ekonomik kayıtlar ve şartlar içinde değerlendirilmiş olur. Bu hal, fiyatı meydana getirir.
Genel ekonomi bilimi tarafından inceleme konusu yapılmış olan fiyat çeşitleri vardır. Bunlardan başlıcaları şunlardır: Piyasa fiyatları (Serbest rekabet rejiminde arz ve talep karşılaşmasıyla meydana gelen fiyattır), Narh fiyatları (devlet tarafından tespit edilen batlardır), pazarlıklı fiyat (Satıcının istediği ve alıcının pazarlık sonucu vermeyi kabul ettiği fiyattır), maktu fiyat (pazarlık usulünün ortadan kalktığı ve bilirli mallar için belirli fiyatların tespit edildiği fiyattır), birbirine bağlı fiyatlar (çeşitli mal fiyatlarının birbirine bağlı bulunması yüzünden meydana çıkan fiyatlardır.)

Kategori: Ekonomi


Kategoriler

Son Yazılar