Fal

15 Aralık 2006Çeşitli vasıtalarla, sözde geleceği bilmek, kayıptan haber vermek, talihi anlayabilmek işi. İnsanlar, gelecekle ilgili haberleri daha önceden bilebilmek, buna göre davranışlarını ayarlayabilmek için, bu konuda, insanlığın başlangıcından beri çok çalışmışlardır. Bu bilebilmek isteğinin yanı sıra, toplumun da verdiği zorunluluklar sonucu, özellikle ilkel çağlarda, falcılık, sihirbazlık, insan toplumlarının, önemli bir yaşama şartı halinde yer alınıştır.
Bugün için bu yaşama şartı kalmamış olmakla beraber, falcılık geri kalmış ülkelerden medenî ülkelere kadar, seyrini ve şeklini değiştiren bir özellik halinde devam ede gelmektedir. Medenî toplumlarda, insanların geleceği öğrenebilmesi yanında, bir eğlence vasıtası da olmuş, bu yüzden falcılık, bu toplumlarda, eski büyük önemini kaybetmiştir.
Fal, kahve telvesi, oyun kâğıdı, el ayası gibi şeylere bakılmakla, bunlarda görüldüğü kabul edilen şeyleri değerlendirmekle meydana gelir.Bugün için, falcılıkta ileri gitmiş bir toplum olarak, hâlâ göçebe hayatı yaşamakta devam eden çingeneler gösterilebilir.

Kategori: Toplum ve Toplum Yapısı


Kategoriler

Son Yazılar