Ekho

15 Aralık 2006Yunan mitolojisinde güzel bir su perisi. Bununla ilgili çeşitli mitler vardır. Bunlardan birine göre, son derece güzel bir su perisi olan Ekho, Narkissus adında çok güzel bir delikanlıya aşık olur. Fakat , Narkissus Ekho İle ilgilenmez. Ekho bütün çabalarına rağmen, Narkissusa kendini sevdiremez.Günün birinde, Zeusu, Tanrıça Heradan gizlediği için, Heranın gazabına uğrar. Hera onu, konuşamaz bir hale getirir. Yalnız, kendisine söylenenlerin son kelimelerini tekrarlayabilir.
Bu derdinden Ekho, kendini bir mağaraya atar. Orada, kimse ile karşılaşmaz. Kendine söylenenlerin son kelimelerini tekrarlar durur. Böylece Ekho, yankının timsali olmuştur.

Kategori: Mitoloji


Kategoriler

Son Yazılar