Diyalektik

15 Aralık 2006Felsefede bir metod. Gerçekleri konuşmak suretiyle aramak esasına dayanır. Ünlü Yunan filozof Socratesin ilk olarak kullandığı bu metoda göre gerçeklerin anlaşılabilmesi için karşılıklı konuşmak ve devamlı soru sorma gerekmektedir. Socratesin, doğuştan gelen bilgilerimizi ispat etmede kullandığı diyalektik metodda, a) alay safhası, b) fikir doğurtma safhası olmak üzere iki bölüm vardır, Birine bölümde, konuşturulan kimseye, bir takım tertipli sorular sorularak, bilirim iddiasında bulunmasına rağmen, aslın da hiç bir şey bilmediği ortaya konur. İkinci bölümde ise, yine konuşturulan kimseye bir yığın tertipli ve düzenli sorular sorulur ve bu yolla o kişide doğuştan var olduğu bilinen fikirle doğurtulur ve bilginlerin şuurlandırılmasına çalışılır.

Kategori: Felsefe


Kategoriler

Son Yazılar