Diplomatlık

15 Aralık 2006Milletlerarası işlerde ve bir memleketin dış politikası ile uğraşma mesleği. Diplomatlık, devletlerin siyasî ve hukukî münasebetlerine, karşılık, menfaatlerine,tarihî gelişmelerine, bunları bağlayan antlaşma hükümlerine derin bilgiyi gerektirir. Çünkü, diplomatlar, memleketlerini, yabancı memleketlerde temsil ettikleri gibi, memleketlerinin çeşitli menfaatlerini de buralarda korumakla görevlidir. Diplomatlık, XVIII yüzyıl başlarında kurulmuş bir meslektir. Bu yüzyıldan itibaren memleketler, ilgi kurdukları yabancı memleketlere temsilci göndermeğe başlamışlardır. Milletlerarası meselelerin çok çeşitli yönlerden arttığı çağımızda da, diplomatlık mesleği, önemini kaybetmeyen bir meslek olmakta devam etmektedir.

Kategori: Meslekler


Kategoriler

Son Yazılar