Danae

15 Aralık 2006Yunan mitolojisinde, Argos kralı Acriusun güzelliği ile ünlü kızı. Kızından, doğacak çocuğun kendini öldüreceğini falcılardan öğrenen kral, kızı Danaeyi bir kuleye hapsetmiştir. Tanrı Zeus, Danaeye âşık olmuş ve altın yağmuru şekline girerek Danaenin yanına varmıştır. Danaeden doğan Perseus, büyük babasını öldürmüştür.

Kategori: Mitoloji


Kategoriler

Son Yazılar