Consortium

15 Aralık 2006Lâtinceden dilimize girmiş olan bu kelimenin anlamı, bir plânı gerçekleştirmek, bir hedefe ulaşmak için yapılan bir iş katılmasıdır. Bu katılma, birlik bir komite kanalı ile görülür.
Consortium fikri, Dünya Bankası müdürü Eugene Blacka aittir. İlk denemesi, 1960 yılından Hindistanın plânlı bir şekilde kalkınması için, yapılması gerekli birlik yardım için yapılmıştır. Hindistanın üçüncü 5 yıllık kalkınma plânının uygulanması için, dış yardımdan sağlanması gerekli olan 2 milyar 230 milyon doları sağlamak için, Dünya Bankasının önderliğinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya Kanada ve Japonyanın katılması ile ilk Consortium kurulmuştur. Dünya Bankası, Hindistana, her devletin yapacağı yardımı tespit etmiş ve bu devletlerden gerekli taahhüdü almıştır. 1961 yılında da Pakistan, aynı yolla ve aynı devletlerden, ikinci 5 yıllık kalkınma plânı için gerekli olan bir milyardan fazla dolar yardımı sağlamıştır. NATO antlaşmasına bağlı devletler arasında, az gelişmiş ülkeler olarak durumları dikkati çeken Türkiye ve Yunanistanın, bir plân içinde kalkınmalarını sağlayacak olan ilk beş yıllık kalkınma plânları için gerekli dış yardımı sağlamak ve bu yardımın yapılma şeklini kararlaştırmak üzere, Müşterek Pazar devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada İsveç ve İsviçre temsilcileri, bu Consortiumun ilk toplantısını 31 Temmuz 1962 tarihinde yapmışlar ve Türkiye ve Yunanistana yardım yapılması fikrinde karara varmışlardır.

Kategori: Ekonomi


Kategoriler

Son Yazılar