'Yeryüzü' Kategorisindeki Yazılar

Akarsular

Yağışlarla yeryüzüne düşen ve kaynaklarından çıkıp yaptıkları bir yatak içinde bir araya gelerek bir denize ya da bir göle dökülen sular. Küçük akarsulara dere, daha büyüğüne çay denir. Dere ve çayların birleşmesinden meydana gelen akarsulara ırmak, ırmakların daha büyüğüne nehir denir.
Akarsular denizlere ya da göllere döküldükleri gibi, step veya çöllerden geçerken denize kadar ulaşamadan buharlaşma, sızma ile sularını kaybederek yok olurlar ya da bir bataklıkta sona ererler.
Akarsuların akımları, yağışlara, kar ve buzların erime süratlerine, buharlaşmaya, arazinin eğilim durumuna göre değişik şekiller gösterir.Buna akarsu rejimi denir.
Akarsuların insanlar üzerine büyük etkileri vardır. Kurak bölgelerden tarlaları sulama işine yaradığı gibi balık avlamaya, gidiş – geliş yolu olarak hizmet görmeye, su kuvvetinden faydalanarak elektrik elde etmeye yararlar.

15 Aralık 2006

Sonraki


Kategoriler

Aylara Göre