'Spor' Kategorisindeki Yazılar

Basketbol

Kaleleri ; iki tarafta yüksekçe bir direğe bağlanan ,dipleri açık bırakılmış çemberli birer ağdan ibaret top Oyunu. İlk olarak Amerikada Dr. Naisumith tarafından (1892) oynanmış, Birinci Dünya Savaşında Amerikalı askerler tarafından Avrupaya ve bütün dünyaya yayılmıştır. Bütün gençler tarafın, dan oynanan ve en güzel sporlardan biri olan basketbol oyunu, bugün dünyada en fazla oynanan top oyunlarından biridir.
Alan : Basketbol oyununun alanı 26 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğindedir. Alanın düz olması gerekir. Alan, orta çizgi denilen bir çizgi ile iki eşit kısma bölünmüştür. Tam ortasında çapı 60 cm. olan bir küçük daire ve çapı 1.80 cm. olan büyük bir daire vardır. Kalenin bulunduğu kısım, alanın kenarlarından 3.60 cm. enliğinde ve 5.20 cm. boyunda olan bir dikdörtgenin alanın kenarlarından 60 cm. uzunlukta olan orta kısmında bulunur. Burada 2.75 cm. yüksekte sepetlerin bulunduğu direkler vardır. 5.20 cm. lik kale alanında çizilen bir yarım daire, serbest artış alanlarını meydana getirir.
Oynayanlar : Basketbol oyununda bir başhakem, bir ortahakem ve yarı-hakemler oyunu idare ederler. Takımlar, biri kaptan olmak üzere beşer oyuncudan meydana gelmiştir. Oyuncular, iki müdafi (kendi alanlarına karşı taraf oyuncularını sokmamakla vazifelidir), iki akıncı (karşı tarafa hücumlar yaparak sepete topu sokmakla vazifelidir) ve bir orta akıncı dan (müdafilere ve akıncılara yardım etmekle vazifelidir) ibarettir. Takım kaptanı, takımın temsilcisidir ve oyunu idare eder.
Oyun: Bu oyunda amaç, iki taraf sepetlerine, topu sokmaktan, ibarettir. Top, çemberin içinden girerse, sayı yapılmış sayılır. Oyun süresi, arada on dakikalık bir dinlenme ile ayrılan yirmişer dakikalık iki devreden ibarettir. Top, içinde şişirilecek lâstik bulunan yuvarlak bir meşinden ibarettir. Basbetbolda top, daima elle tutulur ve elle sepete sokulmağa çalışılır.

15 Aralık 2006

Beyzbol

Bir spor oyununun adı. İlkin İngilterede oynanmış olmasına rağmen Amerikanın millî sporu haline gelmiştir. Alan : Düzgün bir yer ya da çayır üzerine çizilen bir dikdörtgendir. Bu alanın eni 27, boyu 43 metredir.
Sert bir topla oynanır. Oyuncular yüzlerine maske, göğüslerine göğüslük, ellerine eldiven takarlar. Oynayanlar: Bu oyun, dokuzar kişilik iki takım arasında oynanır. Oyun dikdörtgenin orta yerinde başlangıç üssü nde duran bir oyuncunun topu kendi oyuncularına atması ile başlar. Öbür takımdan bir karşılayıcı da buna engel olmak için çalışır. Bu şekilde köşe kapmaca oyununa benzeyen beyzbolda top köşelerdeki oyuncuları teker teker dolaşarak başlangıç üssünde bulunan oyuncuya kadar ulaşır. Bu ulaşma halinde o takım bir sayı kazanmış olur.
Memleketimizde çok az tanınmış olan beyzbol, kendine mahsus ölçüler ve kurallar içinde, açık ve kapalı yerlerde oynanan bir oyundur.

15 Aralık 2006

Binicilik

Ata binme sanatı, ustalığı. Ata binmeği kendisine bir iş edinmiş olanların uyması gereken birtakım şartlar vardır. İyi binici olmak için, atı sevmek, ata iyi bakmak, atın huylarını bilmek, ata usulüne göre binmek, atın çeşitli hareketlerinde ve koşularında emniyetle oturabilmek, iyi bir binici için bilinmesi gereken şartların başlıcalarındandır. Bunların yanında eğer ve başlık vurma, çeşitli binicilik araçlarını ve atı iyi bilmek de gereklidir.

15 Aralık 2006

Atletizm

Atletik Sporlar – Vücuda ahenkli bir gelişme sağlayan ve bedenin atiklik, çeviklik, kuvvet gibi kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan vücut hareketleri.
Bunlardan yürüyüş, koşu, atlama atmalar, hafif atletizm, ağırlık kaldırma, boks, jiu – jitsu çeşitleri ağır atletizm olarak sınıflandırılır. Fakat, genel olarak ağır atletizme giren sporların her biri, başlı başına birer grup sayılırlar.

15 Aralık 2006

Sonraki


Kategoriler

Aylara Göre