'Mitoloji' Kategorisindeki Yazılar

İsis

Eski Mısırlılarda hekimliğin ekinin ve evliliğin tanrıçası. Çoklukla boynuzlu ve kucağında bir çocukla tasvir edilir.

15 Aralık 2006

Laocoon

Yunan mitolojisinde, Troialı bir rahip Priam ve Hecubanın oğludur. Yunanlıların, Troialıara bıraktıkları tahta atı, şehirlerine sokmamayı istemiştir. Sözü dinlenmemiş, Yunanlıların koruyucu tanrıları tarafından cezalandırılmıştır. Tenedos adasından ve dalgalar arasında gelen iki canavar yılan tarafından oğullarıyla birlikte yakalamış ve boğularak ölmüştür.

15 Aralık 2006

Herakles

Yunan mitolojisinde, kuvvetin timsali sayılan bir yarı tanrı. Lâtinlerdeki adı Herculesdir. Zeusun Alkemeneden olan oğludur. Hera çocuğu kıskanmış ve onu beşikte iken boğmak için iki yılan göndermiştir. Herakles daha o yaşlarda iken kazandığı büyük güçle iki yılanı da boğmuştur. Gençliğinde, Zeusun emri ile hizmetine girdiği Mykenai kralı Eurystheusun emri üzerine Avrupa edebiyatında da çok zor işleri anlatmak için özdeyiş haline gelen 12 zor işi yapmakla görevlendirildi. Bu yaptığı güç işler arasında Nemea adlı aslanı yedi başlı bir devi öldürmüş, rüzgâr gibi hızlı koşan geyiği yakalamış insan eti yiyen atları öldürmüştür. Bunların dışında daha sayısız kahramanlıklar yapmış, sonunda karısı Deinaeiranın verdiği büyülü bir elbiseyi giymiş, elbisenin kendisine verdiği dayanılmaz acılara katlanamayarak, yaktırdığı bir ateşe kendini atarak ölmüştür.

15 Aralık 2006

Griffon

Başı, pençesi ve kanatları kartal, vücudu aslan şeklinde olan ve yele olarak da balık kanatları bulunan mitolojik bir hayvan. Bu hayvanın heykeli, sekiden mezar ve hazineleri koruyan bir tılsım sayılırdı.

15 Aralık 2006

Hermes

Yunan mitolojisinde şafak ve rüzgâr tanrısı. Romalıların Mercuriusuna denktir. Zeus ile Maianın oğludur. Zeus un habercidir. Ayaklarında kanatlı çarıklar vardır. Lir denilen çalgıyı Hermesin bulduğu söylenir. Hermes aynı zamanda ticaretin hitabetin, uykunun ve rüyanın da tanrısı idi. Ölülerin ruhlarını Yeraltı ülkesine o götürürdü.

15 Aralık 2006

Hades

Yunan mitolojisinde cehennem tanrısı. Eski Yunanlıların büyük tanrılarından biridir. Kronosun oğlu, Zeus ile Poseidonun kardeşidir. Üç kardeşten cehennem Hadesin hissesine düşmüş, Zeus göklerin, Poseidon denizlerin tanrısı olmuştur. Yeraltından yalnız bir defa çıkmış ve hiç bir tanrıça ve peri onunla evlenmek istemediğinden Demeterin kızı Persephoneyi kaçırarak cehennem tanrıçası yapmıştır. Sakallı ve Zeusa benzer şekilde tasvir edilir. Bir taht üzerinde oturur, elinde bir âsa, ayakları yanında bir yılan bulunur. Yer altındaki bütün hazineler onundur. Bu sebeple, Romalılardaki adı zengin anlamına Plutondur.

15 Aralık 2006

Helena

Yunan mitolojisinde, Zeus ile Ledanın kızı, Menelaosun karısı. Bir efsaneye göre, yumurtadan doğmuştur. Troiaya karşı savaş açılmasına yol açmıştır.Güzelliğiyle ünlü Helenanın geçirdiği maceralar, şiir, tiyatro resim ve heykel gibi bir çok sanat kollarında, çeşitli sanat eserlerine konu olmuştur.

15 Aralık 2006

Hephaistos

Yunan mitolojisinde ateşin demircilerin, sanatkârların tanrısı. Lâtinlerdeki adı Vulcanustur. Zeus ile Heranın oğludur. Topal ve çirkindi. Bir efsaneye göre, çirkinliği yüzünden annesi Hera onu Olympos tan aşağı atmış. Hephaistos bir mağarada büyümüştür. Orada, tanrılar, kahramanlar için gerekli silâhları yapar di. Zeus ona acıdığından Aphrodite ile evlendirmiştir.

15 Aralık 2006

Hera

Eski Yunanlılarda baş tanrı Zeusun karısı sayılan bir tanrıça. Eski Yunan tanrıçalarından en millî olanı ve yabancı etkilere karşı kendini en çok korumuş olanıdır. En önemli özelliği bir evlenme tanrıçası olmasıdır. Kızlar, evlendikleri gün örtülerini ona sunarlardı. Heranın birçok heykelleri yapılmıştır. Heykellerinde Hera, ciddî ağırbaşlı ve muhteşem bir tip olarak tasvir edilir. Aphorodite ile birlikte Yunanlılar için kadın güzelliğinin en yüksek fakat özellik bakımdan farklı birer örneği sayılırlar.

15 Aralık 2006

DafnÎs

Yunan mitolojisinde bir çobanın adı. Güzel flüt çalması ve bukolikler denen çoban şiirlerini icat etmesi ile ünlüdür. Kendisine âşık olan bir peri kızına daima sadık kalacağını vaat etmişse de bu vadinde durmadığı için sonradan kör olmuştur.

15 Aralık 2006

Sonraki Önceki


Kategoriler

Aylara Göre