'Mitoloji' Kategorisindeki Yazılar

Tartaros

Yunan mitolojisinde, Zeusun, kendisine karşı gelenleri cezalandırmak için attığı cehennemin alt katı.

15 Aralık 2006

Yunan mithologiası

Yunan mithologiası sınırsız bir boşluk olan Caosla başlar. Sonra Gaea (Yer) ve unsurların birleşme prensibi olan Eros (Aşk) meydana gelmiştir. Caostan Ereb ve Gündüz meydana gelmiş, bunlardan da Ether ve Hemera (Gece) doğmuştur. Gaea, Uranüsü (Gök) dağları ve Pontosu (Deniz) Titanlar, Kikloplar ve yüz kollu üç dev meydana gelmiştir.
Tianların en genci Cranos, Uranusu öldürerek onun yerine geçmiş. Yerin benzeri olan Rhea ile birleşerek Hades, Poseidon, Zeus adlı üç erkek ve Hera, Demeter, Hestia adlı üç kızı meydana getirmişlerdir.
Zeus büyüyünce Cronosu tahtından indirmiş, göklerin egemenliğini kardeşi Poseidona yeraltı egemenliğini öbür kardeşi Hadese vermiştir.
Böylece, Teselyada Olimpos dağında egemenliğini kuran Zeus, yeryüzünün egemeni olmuştur.
Eski Yunanlılar, Olimposta oturan Tanrıların on ikisine önem verirlerdi: Zeus (Eh büyük tanrı, göklerin egemeni), Hera (Zeusun karışıdır), Athena (Şimşeğin ilâhi zekânın, bekâretin tanrıçası), Apollon (şiir ve musikinin, erkek güzelliğinin, güneşin tanrısı), Arthemis (Bakirelerin, av ve ormanların tanrıçası), Hermes (Şafak ve rüzgâr tanrısı), Ares (savaş tanrısı), Hephaistos (Yerdeki ateşin tanrısı), Aphrodite (Aşkın, kadın güzelliğinin tanrıçası), Eros (Aşk ihtirası tanrısı), Hestia (Aile ocağı tanrısı), Demeter (Ekin ve buğday tanrıçan).

15 Aralık 2006

Zeus

Yunan mitolojisinde baş tanrı. Romanlardaki adı Jüpiterdir. Zeus, tanrıların ve insanların babası, kralların, kanuncuların, idarecilerin koruyucusu yeminleri bozanların ve suç işleyenlerin düşmanı, evlerin, mülklerin koruyucusu, göğün, yıldızların tanrısı bütün tabiat olaylarının idarecisi idi. Oronos ile Rheanın oğludur. Babasını ve Titanları yenilgiye uğratarak gözlerin egemeni olmuştur. Kardeşleri olan Poseidona, denizlerin, Hadese yer altının yönetimini vermiştir. Zeus, elinde bir âsa olduğu halde, tahtının üzerine oturur bir şekilde tasvir edilir.

15 Aralık 2006

Pkometheus

Yunan mitolojisinin ateş tanrısı. Titan Lapedusun oğlu. Zeusun düşmanıdır. Ateşi çalıp insanlara verdiği için Zeus tarafından cezalandırılarak Kafkas dağlarından birine bağlanmıştır. Burada Prometheusun ciğeri hergün bir kartal tarafından yenmiş, fakat ciğeri her gece yeniden büyümüştür. Uzun süre devam eden bu işkenceden, kartalı öldürmek suretiyle Herakles tarafından kurtarılmıştır.

15 Aralık 2006

Ra

Eski Mısırlıların güneşe verdikleri ad. Kafatasının üstünde bir kurs bulunan şahin bağlı bir insan şeklinde tasvir edilir.

15 Aralık 2006

Niobe

Yunan mitolojisinde Tantalusun kızı, Thebes kralı Amphionun karısı. Yedi oğlu ve yedi kızı varmış. Çocuklarının çokluğundan gururlanarak tanrıça Letoyu, sadece Apollon ve Diana nın anneleri olduğu için alaya almış, bunun üzerine çocukları, tanrıça Diana tarafından oklarla vurulmak suretiyle öldürülmüştür. Niobe, çocuklarının ölümü üzerine, acısından taş kesilmiştir.Bir çok edebî eserlere konu olan Niobe, edebiyatta ana ıstıraplarının timsali olarak anılır.

15 Aralık 2006

Poseidon

Yunan mitolojisinde denizlerin, suların tanrısı, En eski tanrılardan biridir. En eski efsânelerde sık sık at şeklinde (tasvir edilirdi. Zeusun kardeşidir ve Amphitrite ile evlenmiştir. Bütün deniz yaratıkları Poseidonun kullarıdır.

15 Aralık 2006

Psikhe

Yunan mitolojisinde kuş ya da kelebek kanatlı güzel bir kız şeklinde tasvir edilen ruh. Psikhe, Eros (âşk) tarafından sevilmiştir. Eros, Psikheye olan aşkının yüzünün Psikhe tarafından görülmemesi şartı ile ebedî olacağını vaat etmiştir. Fakat, Psikhe, kardeşinin sözlerine kanarak, gece uyuyan Erosun yüzünü görmek istemiş, yaktığı kandille sevgilisine bakarken, kandilin yağının üzerine damlamasından uyanan Erosun, bu hareketi sonucu kaçmasına yol açmıştır. Psikhe için bundan sonra Venüsün deneyleri başlar. Bu uzun deneyleri başarı ile sona erdiren Psikhe, Zeusun aracılığı ile ölümsüz kılınmış ve ebedî olarak Erosa verilmiştir.

15 Aralık 2006

Pan

Yunan mitolojisinde küçükbaş hayvanların, çobanların tanrısı. Hermesin oğludur. Belden yukarısı, başı boynuzlu insan, belden aşağısı keçi olarak tasvir edilir. Avlanarak ya da kendi icadı olan bir flütle perilerin danslarını düzenleyerek ova ova dolaşırmış.

15 Aralık 2006

Kafdağı

Eski Doğu ve daha çok İran mitolojisinde sözü edilen bir dağ. Mitolojiye göre Kafdağı, insanların yaşadığı dünya alanını çeviren ve aşılması güç bir dağlar zinciridir. Yecus ve Mecuclar (Bunlar sözleri garip, anlayışları kıt, fesatçı, dünyayı ateşe verme ve insanları öldürmeye düşkün bir topluluk, tur), Anka kuşu, cinler, şeytanlar bu dağın ardında bulunurmuş. Ejderhalar da melekler tarafından bu dağın ardına atılırmış.

15 Aralık 2006

Önceki


Kategoriler

Aylara Göre