'Meslekler' Kategorisindeki Yazılar

Astronot

Son, yıllarda, aya ve öbür gök cisimlerine Yeryüzünden ulaşılabilmek yolunda yapılan çalışmalarda, uzay uçuşu yapacak şekilde özel olarak yetiştirilen elemanlara verilen ad. Astronotların. bu uzay yolculukları sırasında bindikleri peyk de genel olarak uzay kapsülü adı ile anılmaktadır .
İkinci Dünya Savaşı sonunda, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri, öbür taraftan Sovyet Rusya tarafından yürütülmekte olan uzay araştırmaları sonunda, uzaya gönderilen sunî peykleri, pek çok yeni bilgiler ve sonuçlar elde edilmiş bunlar da 1961 yılında, uzaya insan gönderebilmenin mümkün olabileceği sonucunu doğurmuştu.Rusların köpeklerle Amerikalıların maymunlarla yaptıkları denemeler, uzaya canlıların gönderilebilmesini sağlamıştır.
Bu denemelerden sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya, uzaya insan gönderilmesinde de başarıya ulaştılar. 1961 den 1963 yılının ilk yarısına kadar geçen iki yıl içinde, her iki devlet tarafından uzaya altışar kişi gönderildi.
Amerikan kapsülleri:
Freedom 7-5 Mayus 1961 de atılan ilk insanlı Amerikan kapsülüdür. İçinde astronot Alan B. Shepardın bulunduğu kapsül, 15.22 dakikada 200 kilometre ye çıktı ve 500 km. ye yakın yol aldı.
Liberty Bell 7-21 Temmuz 1961 de atıldı. İçinde asronot Girissom vardı. 15.22 dakika uzayda kaldı.
Friendship 7-20 Şubat 1962 de atıldı. İçinde astronot John Glenn vardı. Dünya çevresini dolaşan ilk Amerikan kapsülü oldu. Dünya çevresinde 3 defa dolaştı. 4 saat 56 dakika uzayda kaldı.
Aurora 7 – 24 Mayıs 1962 de fırlatıldı. İçinde astronot Scott Carpenter bulunuyordu. 4 saat 56 dakika uzayda kaldı ve dünya çevresini 3 defa dolaştı.
Sigma 7 – 3 Ekim 1962 de fırlatıldı. İçinde de astronot Walter Schirra bulunuyordu. 250.000 km. den fazla yol aldı. 6 defa dünya çevresini dolandı ve uzayda 9 saat 11 dakika kaldı.
Faith 7 – 15 Mayıs 1963 te fırlatıldı. İçinde astronot Gordon Cooper bulunuyordu. Bir milyon km. ye yakın yol aldı. Dünya çevresini 22 kere dolaştı. Uzayda 34 saat 19 dakika kaldı. Rus kapsülleri:
Vostok I, – 12 Nisan 1961 de fırlatıldı. İçinde, ilk defa uzaya çıkan insan olarak Yuri A. Gagarin bulunuyordu. Dünya çevresinde bir kere dolandı, uzayda 1 saat 48 dakika kaldı.
Vostok II, – 2 Ağustos 1962 de fırlatıldı. İçinde astronot German Titov vardı. Dünya çevresinde 17 defa dolaştı, 25 saat 15 dakika uzayda kaldı.
Vostok III – 11 Ağustos 1962 de fırlatıldı. İçinde astronot A. Nikolayev bulunuyordu. 64 defa dünyayı dolaştı. 95 saat uzayda kaldı.
Vostok IV, – 12 Ağustos 1962 de fırlatıldı. İçinde astronot Fepel Popoviç bulunuyordu. Dünya çevresini 48 defa dolaştı. 71 saat uzayda kaldı.
Vostok VI, -16 Haziran 1963 te fırlatıldı. İçinde astronot V. Bikovski bulunuyordu. Uzayda 4 gün 23 saat 54 dakika kaldı. 3.500.000 km. ye yakın yol aldı. Vostok VI, . 16 Haziran 1963 te fırla tıldı. İçinde, uzaya gönderilen ilk kadın astronot olan Valentin Tftreçkova bulunuyordu. 2 gün 22 saat 49 dakika uzayda kaldı 1.200.000 km. ye yakın yol aldı.

15 Aralık 2006

Avukat

Hak ve kanun işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde ve hükümet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı ve korumayı kendilerine meslek edinen, bunun için kanun gerektirdiği şartları taşıyan kimse. Avukatlık adliyemize 1882 tarihli nizamname ile girmiştir. O zamanki adı dava vekili idi. İkinci Meşrutiyetin ilânından sonra, dâva vekilliği hakkında bazı kanunlar çıkarılmışsa da ,dâva vekilliği, cumhuriyet devrede ciddi olarak ele alman bir mesele olmuş, 1926 yılında bir Avukatlık Kanunu çıkarılmıştır. 1938 yılında bazı maddeleri değiştirilen Avukatlık Kanununda avukatlığın bir kamu hizmeti olduğu açıklanmıştır.
Avukatlık Kanununa göre 23 yaşını tamamlayan, Hukuk Fakültesini ( ya da Siyasal Bilgiler Fakültesini )bitirdikten sonra Hukuk fakültesinden eksik olan derslerinden imtihan veren ve yabancı memleket hukuk fakültelerinden diploma alan) bitiren her Türk vatandaşı avukatlık yapabilir. Avukatlığı ilgilendiren başka hususlar da, bu kanunla açıklanmıştır.

15 Aralık 2006

Sonraki


Kategoriler

Aylara Göre