'Kimya' Kategorisindeki Yazılar

Radyum

Kimyasal bir eleman. Sembolü Ra, atom numarası 88, atom ağırlığı 226 dır. 1898 yılında Pierre ve Marie Curie tarafından bulunmuştur. 700 derecede ergiyen sürekli olarak radyoaktivite özelliğinde olan bir elemandır.
Radyomun parçalanmasından çeşitli elemanlar elde edilmiştir. Bu olay, en son kurşunda son bulur. Alfa, beta ve gama ışınları meydana gelir.
Yapılan hesaplara göre, radyumun bu periyodu, 1670 yıl olduğundan, radyumun 12.000 yılda aşağı yukarı yok olması gerekirdi. Radyum, eğer yeniden meydana gelmeseydi, bugün yer yüzünde hiç radyumun bulunmaması gerekirdi. Yapılan araştırmalar sonunda, fizik bilgini Soddy, radyumun, uranyumun değişim ürünü olduğunu göstermiştir. Gerçekten de uranyum filizlerinde daima radyum bulunur. Radyumun periyodundan
sonra hesaplanan uranyum periyodu ise 5 milyar yıl olarak bulunmuştur.

15 Aralık 2006

Oksijen

Kimyasal bir eleman. Sembolü O, numarası 8, atom ağrlığı 16 dır. Yeryüzünde en bol oranda bulunan bir elemandır. Yerkabuğunun yaklaşık olarak % 0,5 ini oksijen bileşikleri meydana getirir. Suyun ağırlığının 0/0 90ı, havanın ağırlığının 0/0 23ü oksijendir. Renksiz, kokusuz, suda az eriyen bir gazdır. Soy gazların dışında bütün elemanlarla tepkimeye girerek bileşikler verir. Bu olay, çoklukla ısı ve ışık gösterisi halinde olur (yanma). Oksijen yanma için gerekli yakıcı bir gazdır.

15 Aralık 2006

Oksitlenme

Oksijenle olan yanmaya verilen ad. Oksitlenme ısı ve ışık gösterisi halinde çok şiddetli olabileceği gibi (buna çabuk oksitlenme denir). Bu gösterileri vermeden yavaş da olabilir (buna yavaş oksitlenme denir).

15 Aralık 2006

Ozon

Yoğunlaşmış oksijenlerden ibaret, ağır kokulu bir gaz. Gaz halinde lâcivert, sıvı iken koyu mavidir. Eser miktarda olsa bile çok şiddetli ve karakteristik bir kokusu vardır.

15 Aralık 2006

Palladiyum

Kimyasal bir eleman. Sembolü Pd, atom ağırlığı 106,7, atom numarası 46 dır. Oldukça sert bir madendir. Başlıca özelliği hidrojeni soğurmaktır.

15 Aralık 2006

Naftalin

Maden kömürü katranından elde edilen bir madde. Beyaz renkli kendine has özel kokulu, parlak kristal yapılı bir bileşiktir. Organik yapılıdır. Naftalinin, güve ve benzeri böceklere karşı öldürücü bir etkisi vardır. Bu sebeple hemen hemen bütün evlerde kullanılır. Naftalin ayrıca boya yapımında özellikle siyah boya yapımında kullanılır.

15 Aralık 2006

Parafin

Petrolden çıkarılan, katı, sarı, saydam, buharı parlak bir alevle yanan karbonlu madde. Parafin, genel olarak mum yapımında kullanılır. Erime noktası yüksek hale getirilmişleri ise, kablo yalıtmada, şişelerin, konserve kutularının sıvı ve hava geçemez hale getirilmelerinde kullanılır.

15 Aralık 2006

Nikel

Kimyasal bir eleman. Sembolü Ni, atom numarası 28, atom ağırlığı 58,69 dur. Metal parlaklığı az, beyaz sarımtırak renkte bir metaldir. Sertlik ve dayanıklılık bakımından demire yakındır. Isınmış halde demir gibi işlenebilir. Havaya, asit ve bazik sıvılara karşı direnci büyüktür, mıknatıs ile çekilebilir. Mutfak ve sofra eşyalarında kullanılır.

15 Aralık 2006

Pirinç

Bakır ve çinko alaşımı parlak sarı renkli bir maden. Bakır gibi işlenir ve bakırdan dayanıklıdır. Çabuk paslanmaz. Sanayide, semaver, kapı tokmağı çeşitli eşyalar yapımında ve heykel dökümünde kullanılır.

15 Aralık 2006

Magnezyum

Kimyasal bir eleman. Toprak alkali metallerdendir. Sembolü Mg atom numarası 12, atom ağırlığı 24.32 dir, Tabiatte bol miktarda ve dağınık sülfatlar ve magnezyum karbonat halinde bulunur. Gümüş beyazı renginde, çekiçle dövülebilir hafif bir metaldir. Kuru havada dayanıklıdır.
Özellikle hücreler için çok gerekli bir elemandır. Yeşil bitkilerin klorofil yapmaları, magnezyum aracılığı ile olur. Tepkime yeteneği yüksek bir metal olduğu için, özellikle gece fotoğraf çekmekle kullanılır. Bunlardan başka otomobil yapılmasında, roket ve uçak yapılmasında kullanılmaktadır.

15 Aralık 2006

Sonraki Önceki


Kategoriler

Aylara Göre