'Hayvanlar' Kategorisindeki Yazılar

Tavuk

Kümes hayvanlarından bir kuş. Tavukgillerin örnek hayvanıdır. Kümeslerde beslenir. Eti için beslendiği gibi, yumurtası için de beslenir. Yumurtadan yeni çıkmış yavrusuna civciv, daha büyüğüne piliç, erkeğine horoz adı verilir. Pek çok cinsleri vardır.

15 Aralık 2006

Serçe

Serçegillerin örnek kuşu. İnsanlara yakın yerlerde yaşayan, yuvasını çatılarda yapan, koyu boz renkli küçük bir kuştur. Kışları göç etmez. Değişik tipleri vardır. Tarıma zararlı olmakla beraber ekime zarar veren böcekleri yiyerek geçindiklerinden, faydalı tarafları çoktur.

15 Aralık 2006

Tavus

Tavukgillerden bir kuş. Güzel ve renk renk tüylü, uzun kuyruklu keskin bağırışlı, çirkin ayaklı, birçok ülkelerde süs kuşu olarak beslenen bir kuştur. Boynu uzun, başı küçük ve sorguçludur. Bütün güzelliği, renk renk olan kuyruğundadır. Bu kuyruğunun açılmış şekli ile heybetli bir görünüş arz eder.

15 Aralık 2006

Sırtlan

Memelilerin etoburlar takımından bir hayvan. Dağlık ve ormanlık yerlerde yaşar. Kurt boyunda bir hayvandır. Çoklukla sürüler halinde ve geceleri dolaşırlar. Bağırmaları çirkindir. Leşlerle ve büyük hayvanların artığı yiyeceklerle geçinirler. Burunları çok iyi koku aldığından, leşlerin yerlerini kolayca bulurlar. Çizgili ve benekli olmak üzere çeşitleri vardır.

15 Aralık 2006

Tilki

Memelilerin etoburlar takımının köpekgiller familyasından bir hayvan. Burnu sivri, kuyruğu çok uzun ve tüylü, kümeslere zarar veren, tavuk gibi evcil hayvanlarla geçinen bir hayvandır. İri bir köpek büyüklüğündedir. Derisi, kadınlar tarafından atkı gibi kullanılır, bu bakımdan makbul bir hayvandır. Hayvanlar arasında kurnaz olarak tanındığından, çeşitli hayvan masallarının başlıca kahramanlarından biri olmuştur.

15 Aralık 2006

Sincap

Kemirgen memelilerden bir hayvan.Ağaçlarda yaşar, çoklukla meyve ile geçinir. Uzun ve büyük kuyruklu, küçük ve çevik bir hayvandır. Kış yiyeceklerini yazdan bir yere gömer, kışı yuvalarında geçirir.

15 Aralık 2006

Mürekkep balığı

Kafadanbacaklılardan bir deniz hayvanı. Yumuşakçaların en iri yapılışta olanlarından bir hayvandır. Başlarında uçları vantuzlu kollar bulunur. Gözlerinin ortasında sert bir gagası vardır. Tehlike sezdiği anlarda, kendini düşmanından koruyabilmek için koyu renkli bir sıvı çıkarır böylece izini kaybettirir.

15 Aralık 2006

Porsuk

Su kıyılarında kazdığı delikler yaşayan memeli bir hayvan. Tilki büyüklüğünde, pis kokulu, bacakları kısa bir hayvandır. Ot ve etle beslenir. Tüyleri fırça yapımında kullanılır.

15 Aralık 2006

Mamut

Dördüncü zamanda yaşamış olan ve bugün ancak fosilleri bulunan bir hayvan. Yüksekliği dört metreye, uzunluğu beş metreye ulaşan bir fildir. Vücudu kalın bir tüy tabakası ile örtülmüştür. Yukarıya kıvrılmış iki büyük korunma dişi vardır. XVIII. yüzyılda, alüvyonlar içerisinde, kılları, derisi ve iskeleti olduğu gibi duran bir mamut bulunmuştur.

15 Aralık 2006

Omurgalılar

Vücutlarında, iç iskeletin esasını meydana getiren ve omurga adı verilen bir destek olan hayvanlar şubesi. Omurgalıların hepsi de iki taraflı simetrisi olan hayvanlardır. Vücutları az çok uzamış bir şekildedir. Baş, gövde ve kuyruk biri birinden ayırt edilmiştir. İki çift üyeleri vardır. Üyeler, yaşayış şekillerine ve ortama göre değişik şekiller alır (Balıklarda yüzgeç, kuşlarda kanat, insanlarda ayak, el gibi). Vücut dışı deri ile kaplıdır. Deride pullar ,tüyler bulunabilir. Omurga, omurlardan meydana gelmiştir, öbür bütün organları en çok evrime uğramış hayvanlardır.
Morfolojileri ve evrimleri bakımından beş sınıfa ayrılırlar: 1 – Balıklar, 2- Kurbağagiller, 3 – Sürüngenler 4 – Kuşlar, 5 – Memeliler.

15 Aralık 2006

Sonraki Önceki


Kategoriler

Aylara Göre