'Hayvanlar' Kategorisindeki Yazılar

Şempanze

Primatalardan bir hayvan. Boyu iri, kulakları büyük ve geniş olan, ormanlarda sürü halinde yaşayan bir maymun türüdür. Gücü kuvveti yerindedir, insana en yakın olan maymun türlerindendir.

15 Aralık 2006

Solungaç

Balıklarda solunuma yarayan organ. Solungaçlar gırtlak kısmındaki kapaklar arasında yer almış bulunan yay şeklinde iki kemikten meydana gelmiştir. Buna, iki sıra solungaç yaprakları bağlıdır. Solunum olayı da, yaprak şeklindeki bu solungaçlarda meydana gelir. Kara hayvanlarında, havada bulunan oksijeni, kana ulaştırma işini gören akciğerlerin yaptığı işi, deniz hayvanlarında özellikle balıklarda solungaçlar görürler ve suda bulunan oksijeni alarak, kan damarlarına ulaştırırlar. Kanda birikmiş olan karbondioksiti de suya verirler.
Ağızlardan suyu alan balıklar, gırtlak kısmında bulunan solungaçlara ulaştırırlar, burada oksijen alınıp karbon dioksit verilme işlemi olduktan sonra su, solungaç kapakçıklarından dışarı çıkar.

15 Aralık 2006

Yengeç

Kabuklulardan bir hayvan. Birinci ayak çifti, kıskaç şeklini almıştır. Beyaz eti için avlanır. Istakoz dan küçük bir deniz hayvanıdır.

15 Aralık 2006

Saka kuşu

Serçegillerden bir kuş. 15 – 20 gram ağırlığında küçük bir kuştur. Göğüs, karın ve kuyruk tüyleri beyaz, sırtı kahverengidir. Siyah renkli kanatlarının üstünde sarı benekler bulunur. Gezici kuşlardandır. Tohum, böcek ve yaprak uçları yiyerek yaşar. Evlerde kafeslerde de beslenir.

15 Aralık 2006

Sülük

Sülükgillerin, durgun ya da hafif akıntılı akarsularla yaşayan örnek hayvanı. Canlıların vücuduna tutunmak ve onların kanlarını emmek suretiyle yaşarlar. Asalak hayvanlardandır.

15 Aralık 2006

Yılan

Sürüngenlerden ayaksız ,ince ve uzun olan hayvanların genel adı. Boyları 7-8 santimetreden 8-9 metre arasında olara cinsleri vardır. Ayakları olmadığı için kıvrılarak ilerlerler. Bu yürüme, karınlarında bulunan geniş pullar aracılığı ile olur.İskelet sisteminde ayak, kalça köprücük ve göğüs kemiği bulunmaz. Yılanlar bu sebeple kendilerinden çok büyük hayvanları bile kolayca yutarlar.
Yılanlar, kurbağa, civciv gibi hayvanları avlayarak geçinir.
Vücudun üzerindeki kabuklar, yılda bir defa olmak üzere değişir. Buna yılanın deri değiştirmesi denir.Çoğalmaları yumurta iledir. Kışın soğuklar başlayınca kuytu bir yere girerek kış uykusuna yatarlar.Yılanlar başlıca iki büyük grupta toplanabilir.
Zehirli Yılanlar: Avlarını zehirleriyle öldüren yılanlardır. Engerek yılanı, sarı yılan, gözlüklü yılan, çıngıraklı yılan zehirli yılanlardandır.
Zehirsiz Yılanlar:Avlarını, sarılıp şiddetle sıkarak öldüren yılanlardır. Kara yılanı, sarı yılan ve boğa yılanı bu çeşit yılanlardandır.

15 Aralık 2006

Saksağan

Serçegillerden bir kuş. Gagası kuvvetli, tüyleri beyazlı siyahlı, kuyruğu uzun bir kuştur.

15 Aralık 2006

Sülün

Tavukgillerden, kuyruğu uzun, eti lezzetli bir kuş. Genel olarak tarlalarda yaşarlar. Meyve ve tanelerle beslenirler. Otuza yakın türü vardır.

15 Aralık 2006

Zebra

Yaban eşek türü. Attan küçük, derisi koyu sarı ya da siyah renklidir. Ancak tüylerin üzerinde yukardan aşağıya siyah yol şeritleri vardır. Afrika nın geniş otluklarında yaşayan bir hayvandır. Kalabalık sürüler halinde gezerler ve ot yiyerek beslenirler. Koşuları hızlıdır, yırtıcı hayvanlardan kolayca kaçabilirler.

15 Aralık 2006

Salyangoz

Kabuklu sümüklüböcek. Otlar arasında, ağaçların üzerinde yaşar, bitkilerin yapraklarını yiyerek geçinir. Vücudunun büyük bir bölümü, helezon şeklinde kıvrılmış bir kabuk içindedir. Hayvanı başı ve ayağı kabuğun dışında bulunur.

15 Aralık 2006

Sonraki Önceki


Kategoriler

Aylara Göre