'Ekonomi' Kategorisindeki Yazılar

Bilanço

Bir işletmenin, bir kurumun belli bir zaman içindeki mal, para, borç, alacak sermaye durumunu gösteren cetvel. Bir müessesenin faaliyetini sırasında kıymet hareketlerini takip etmek, borç ve alacaklarını tespit etmek için birçok hesaplar açılır, birçok hesaplar kullanılır. Faaliyetler sonunda tutulan hesaplarda ya kıymet artışı kâr ya da kıymet azalışı zarar meydana gelir. Böylece, belli bir zaman içinde, o müessesenin faaliyet durumu meydana çıkmış olur. Bu durum da doğru bir bilanço ile bilinebilir.
Bir bilançonun doğru olarak sonuç verebilmesi için, bilançosu yapılacak müessesenin kıymetlerinin, bilançoda değerlendirilmesi gerektir.
Bir müessesenin varlığı içine giren bütün kıymetler (para, esham ve tahvilât, işlenmiş işlenmemiş mallar, binalar, makineler, demirbaş eşya, yardımcı maddeler v.s.) mevcudat, bütün alacakları matlubat ve bütün borçları düyuna bir bilançonun esasını meydana getirir.
Bir bilançoda mevcudat ve matlubat ın bulunduğu taraf aktif taraf ı, düyunat ve sermayenin bulunduğu taraf pasif taraf ı meydana getirir. Aktif ve pasif tarafın toplamları, bilançolarda birbirine eşit olur.
Belli çalışma devresinde o müessese de kâr olmuşsa, kârın, tutarı bilançonun pasif tarafı nda, zarar olmuşsa, bilançonun aktif taraf nda gösterilir.

15 Aralık 2006

Avrupa ekonomik işbirliği teşkilatı

Ateupa Kalkınma programına giren memleketler için kurulmuş bir teşkilât. Merkezi Pariste olan bu teşkilât 1948 yılında kurulmuştur. On altı devletin (Avusturya ,Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere) katıldığı bu birliğin amacı Avrupa yı kalkındırma programı adı altında yardım alan devletlerin ekonomik davranışlarında bir işbirliği sağlamaktır. Yüksek idare heyetinde on altı devletten her birinin temsilcisi vardır. Ve heyet başkanı bir yıl süre için seçilir. Yüksek idare heyetinden sonra yedi üyeli bir de icra heyeti bulunur. Birliğin, insan gücü, kömür, kimya endüstrisi ve gümrükler gibi çeşitli ihtisas kolları ve teknik kısımları vardır.

15 Aralık 2006

Avrupa ekonomik komisyonu

Avrupadaki ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi için lüzumlu tedbirleri almak amacı ile Birleşmiş Milletlerin Sosyal Konseyi tarafından kurulmuş bir teşkilâttır. Bu teşkilâtın üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri ile, Birleşmiş Milletlere girmiş elan devletlerdir. Aynı zamanda Avrupa memleketlerinin hem kendi, hem de öteki memleketlerle aralarındaki ekonomik münasebetleri kuvvetlendirmek amacını da güden bu teşkilâtın kömür ,elekrik enerjisi ,sanayi ve çeşitli maddeler, v. b. alanlarında ikinci derecede komiteleri vardır.

15 Aralık 2006

Avrupa kalkınma programı

Ekonomik İşbirliği İdaresinin, Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtına girmiş memleketlere yapacağı yardım işlerini düzenliyen program. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Geonge Marchallm Harvardda yaptığı bir konuşmada açıkladığı teklif sonucu, 1947-51 yılları arasında dert yıl sûre için tatbik edilmiştir.

15 Aralık 2006

Sonraki


Kategoriler

Aylara Göre