'Bitkiler' Kategorisindeki Yazılar

Patates

Patlıcangillerden yaprakları ve sürgünleri acı bir bitki ve bunun toprak altında meydana gelen yumrusu. Dünyada çok yaygın bir besin maddesidir. Yumruları nişasta bakımından zengindir.

15 Aralık 2006

Nane

Ballıbabagillerden bir bitki. Yapraklan sapsız, çiçekleri beyaz ya da menekşe renginde, küçük bir bitkidir. Yemeklere tat ve koku vermek için yas ya da kuru olarak kullanılır.

15 Aralık 2006

Mimoza

Güzel kokulu bir süs bitkisi. Özellikle sıcak ülkelerde yetişir. Çiçekleri sarı, beyaz ve menekşe renklerinde olabilir. 350 kadar çeşidi vardır. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir.

15 Aralık 2006

Patlıcan

Patlıcangillerin örnek bitkisi ve bunun sebze olarak yenen yemişi. Meyvesi uzunca ya da toparlak mor renkte kabuklu olur. Pek çeşitli yemekleri yapılır.
Patlıcan, ikiçeneklilerden otsu bir bitkidir. Yaprakları çift çift karşılıklı, oymalıdır. Çiçekleri menekşe renginde ve salkım biçimindedir.

15 Aralık 2006

Nergis

Nergisgillerin örnek bitkisi. Çiçekleri ayrı ya da bir köksap üzerinde şemsiye durumunda bir süs bitkisidir. Çiçeklerinin renkleri çeşitli olur. Lâle gibi soğan köklüdür.

15 Aralık 2006

Mine çiçeği

Mine çiçeğigiller familyasından bir bitki. Kırlarda kendiliğinden yetişir. Çeşitli renkte çiçekleri vardır. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir.

15 Aralık 2006

Pirinç

Sıcak ve sulak topraklarda yetiştirilen kapalı ve iki çenekli tohumlarda buğdaygillere bağlı bir bitki ve onu başaktan, kabuktan ayrılış taneleri. 20-25 santimetre su içinde bırakılmış ve sıcaklığı yirmi dereceden aşağı olmayan tarlalarda yetiştirilir. Tarladaki su, pirinç başaklarının toplanacağı zamana kadar kalır. Hasat mevsiminde suyu çekilmiş tarlada pirinç başakları toplanır, başaklardan da taneler ayrılmak suretiyle kabuklu ve buğday tanesi büyüklüğünde pirinç taneleri meydana çıkmış olur. Pirinç, bütün dünyada kullanılan önemli besin maddelerinden biridir.

15 Aralık 2006

Nilüfer

Nilüfergillerden bir bitki. Yaprakları tekerlek biçiminde ve geniş, çiçekleri beyaz sarı, mavi, pembe renkte olur; durgun sularda ya da havuzlarda gelişir. Bir su bitkisidir.

15 Aralık 2006

Muşmula

Gülgillerden bir bitki. Gövdesi eğri büğrü, dallı budaklı küçük bir ağaçtır. Çürüdükten sonra yenebilen mayhoş, beş çekirdekli meyvesi vardır.

15 Aralık 2006

Protofit

Bir hücreli bitkilere verilen ad. Bitkiler âlemi de bir hücreli bitkiler, çok hücreli bitkiler olmak üzere ikiye ayrılır. Rose adlı bir müellif, bitkileri, aktif hareketi olanlar (protofit), aktif hareketi olmayanlar olmak üzere ikiye ayırmıştır. Aktif hareketi olan bitkiler, bir hücreli olduklarından, sonradan bu ayırmanın bir önemi kalmamıştır.

15 Aralık 2006

Sonraki Önceki


Kategoriler

Aylara Göre