Bilanço

15 Aralık 2006Bir işletmenin, bir kurumun belli bir zaman içindeki mal, para, borç, alacak sermaye durumunu gösteren cetvel. Bir müessesenin faaliyetini sırasında kıymet hareketlerini takip etmek, borç ve alacaklarını tespit etmek için birçok hesaplar açılır, birçok hesaplar kullanılır. Faaliyetler sonunda tutulan hesaplarda ya kıymet artışı kâr ya da kıymet azalışı zarar meydana gelir. Böylece, belli bir zaman içinde, o müessesenin faaliyet durumu meydana çıkmış olur. Bu durum da doğru bir bilanço ile bilinebilir.
Bir bilançonun doğru olarak sonuç verebilmesi için, bilançosu yapılacak müessesenin kıymetlerinin, bilançoda değerlendirilmesi gerektir.
Bir müessesenin varlığı içine giren bütün kıymetler (para, esham ve tahvilât, işlenmiş işlenmemiş mallar, binalar, makineler, demirbaş eşya, yardımcı maddeler v.s.) mevcudat, bütün alacakları matlubat ve bütün borçları düyuna bir bilançonun esasını meydana getirir.
Bir bilançoda mevcudat ve matlubat ın bulunduğu taraf aktif taraf ı, düyunat ve sermayenin bulunduğu taraf pasif taraf ı meydana getirir. Aktif ve pasif tarafın toplamları, bilançolarda birbirine eşit olur.
Belli çalışma devresinde o müessese de kâr olmuşsa, kârın, tutarı bilançonun pasif tarafı nda, zarar olmuşsa, bilançonun aktif taraf nda gösterilir.

Kategori: Ekonomi


Kategoriler

Son Yazılar