Zeplin

Alman Generali ve havacısı Ferdinan Von Zepplin (1838 – 1917) tarafından icat edilmiş olan, istenilen tarafa sevk edilir balon. Zeplinlerin iskeletleri alüminyum ve duralimünyumdan yapılmıştır. Her birinin içine gazlı balonlar yerleştirilmiş, tamamı da, su geçirmez bir bezle örtülmüştür. Uzunlukları 150 – 180 metre arasındadır. Üç ve dört motörle hareket ettirilebilir. Zeplinler 30 kist taşıyabilecek şekilde yapılmıştır.Almanlar tarafından Birinci Dünya Savaşında bombardıman için kullanılmıştır. Daha sonraları birer taşıt aracı olmuşlardır.

15 Aralık 2006

Zitvatorok antlaşması

1606 yılında, Osmanlılarla Avusturyalılar arasında yapılan antlaşmaya verilen ad. 1593 yılında başlayan ve on üç yıl devam eden Osmanlı – Avusturya Savaşı, iki tarafında pek çok kayıplara uğramasına yol açmış, Estergon Kalesinin Türkler tarafından alınması üzerine de, Avusturyalılar, Osmanlılarla barış yapmak zorunda kalmışlardır. Yirmi yıl süre ile bir barış da getirmeyi şart koşan bu antlaşmaya göre, Avusturya Krallarına, bu tarihten sonra imparator denecek. Avusturya her yıl Osmanlılara vermekte olduğu 30.000 Duka Altını vergi yerine, bir defa için 200.000 altın verecek, Osmanlılar tarafından alınmış olan kaleler (Estergon, Uygar, Kanije gibi) Osmanlılarda kalacaktı.
Zitvatorok antlaşması, Osmanlı imparatorluğunun YÜKSELME devrinin sona erdiğini gösteren bir antlaşma olması bakımından, önemi büyük olan antlaşmalardan biridir.

15 Aralık 2006

Ziştovi antlaşması

1781 de başlayan Avusturya – Osmanlı Savaşları sonunda imza edilen antlaşma. Dört yıl süren bir savaş sırasında, Fransada büyük ihtilâl çıkınca Avusturyalılar, Osmanlılarla barış yapmak zorunda kalmışlar, 1891 de de Ziştovi antlaşmasını imza etmişlerdir. Bu antlaşmaya göre Belgrad Osmanlılara geçmiş, Orsova Avusturyaya bırakılmıştır.

15 Aralık 2006

Zeamet

Osmanlı imparatorluğu zamanında yıllık geliri 20.000 akçe ile 100.000 akçe arasında olan dirliğe verilen ad. 20.000 akçeye kadar gelirli olan dirliklere de Tımar adı verilmiştir. Bir ülke fethedilince, bu fetihlerde yararlıkları görülenlere verilen topraklardan meydana gelmekte idi. Tımar gibi 1840 yılından itibaren kaldırılmıştır.

15 Aralık 2006

Zehir

Organizmaya girdiğinde, organik maddeleri ile fizyolojik çalışmayı bozan ve çoklukla ölüme sebep olan cisimlere verilen ad.Zehirler, etkileri bakımından üçe ayrılırlar. 1 – Organik dokuyu eriten ya da bozan zehirler, 2 – Sinirler üzerine etki yapan zehirler, 3 – Gaz zehirler.
Birinci grup zehirler yakıcı ve eritici özellikte olan zehirlerdir. Süblime, zaçyağı, kezzap, bunlara örnek olarak gösterilebilir.
İkinci grup zehirler arasında, çeşitli organik maddeler yer alır. (Yılan zehirleri bazı bitkilerdeki zehirler, tütünden elde edilen nikotin, afyondan elde edilen afyon, morfin, kokain, eroin gibi maddeler baldıran ve çayırotu gibi bitkilerden elde edilen belladon yağı, bu maddelere örnek olarak gösterilebilir.)
Bu zehirler az oranda alındıklarında ilkin sinirleri ve beyni uyuştururlar, dalgınlık ve baygınlık yaparlar, zamanla felç ve ölüm meydana getirirler.
Üçüncü grup zehirler arasında klorbrom, nitrojen buharları, karbon monoksit, havagazı gibi gaz zehirleri yer alır. Bunlar solunum yolu ile alınırlar, kana karışarak alyuvarların kimyasal düzenini bozarlar ve zehirlenmelere sebep olurlar.

15 Aralık 2006

Zweig , stephan (1889 – 1942)

Avusturyalı yazar. Viyanada doğmuştur. Zengin bir sanayicinin oğludur. Felsefe öğrenimi yaparak doktora vermiştir. Uzun yıllar Avrupa ve Amerikanın çeşitli yerlerini dolaşmış, Almanyada Nazi rejimi iktidara gelince İngilterede ve 1941 yılında Brezilyada yerleşmiştir. Fakat burada da muhtaç olduğu zihin rahatlığını bulamayarak ve 22 Şubat 1942 de yazdığı veda mektubunda dediği gibi Altmışını geçtikten sonra hayata yeniden başlayabilmek için insanın olağanüstü kuvvetlere sahip olması gerekir. Uzun yıllar oradan oraya dolaştıktan sonra Bende güç kuvvet kalmadı artık düşüncesi altında havagazı ile intihar etmiştir.Çok yazan bir yazar olarak çeşitli edebî türler üzerinde çalışmış, romanlar, uzun hikâyeler, denemeler yazmıştır.
Başlıca eserleri şunlardır : Amok, Bir Kadının Yirmi Dört Saati, Yıldızın Parladığı Anlar, Usta İşi, Erasmus, Brezilya.

15 Aralık 2006

Zühtü paşa , ismail (1805 – 1889)

Büyük servetini hayır işlerine vermiş bir Osmanlı Veziri. İstanbulda doğmuştur. Gençliğinde nakkaşlık, mimarlık öğrenmiş, inşaat yaparak zengin olmuştur. Dolmabahçe Sarayının yapımında bina emiri olarak çalışmıştır. Zeytinburnundaki Fişek Fabrikası ile Paşabahçedeki şişe ve cam fabrikalarını da yapmıştır. 1880 de Ayan üyesi olmuştur. Kazandığı paraları çeşitli hayır işlerinde kullanması ile ünlüdür.

15 Aralık 2006

Zübeyde hanım ( – 1923)

Büyük Atatürkün annesi. Tırhalada doğmuştur. 1876 tarihinde, Atatürkün babası Ali Rıza Efendi ile evlenmiştir. Kocasının ölümünden sonra, oğlunu ve kızı Makbule Atadanı yetiştirmekle uğraşmış, Büyük Atatürkün Kurtuluş Savaşındaki başarılarını görmüştür. İzmir de dinlenmekte bulunduğu bir sırada, Ocak 1923 te ölmüştür.

15 Aralık 2006

Zorlutuna , hailde nusret (1901 – )

Türk kadın şairi ve yazarı. İstanbulda doğmuştur. Özel olarak Türkçe, Arapça ve Farsça öğrenmiş. İstanbul Erenköy Kız Lisesini bitirmiştir. Bir ara Darülfünun tarih bölümüne devam etmiş, uzun yıllar çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliklerinde bulunmuştur.
Gençliğinde öz Türkçe şiirler yazmağa başlamış ve Git Baharadlı şiiri ile ün kazanmıştır. Kadın şairlerimiz arasında, hassasiyeti ve yazı tekniğindeki kudreti ile dikkati çekmiştir. Şiir ve roman türlerinde eserler veren Halide Nusretin başlıca eserleri şunlardır: Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü, Yurdumun Dört Bucağı, Sisli Geceler, Gülün Babası Kim, Örümcek Dede.

15 Aralık 2006

Zola , emile (1840 – 1902)

Fransız romancısı, Pariste doğmuştur. Gençliğinde bir hayli sıkıntı çekmiş bazı ufak memurluklarda bulunmuş, gazete ve dergilerde siyasî ve edebî tenkitler yazmıştır. Yazdığı romanları ile kısa zamanda ün kazanmıştır. Bir aralık siyasî meselelerle de ilgilenmeğe başlamış, Dreyfus dâvası sırasında haksız yere mahkûm olan bâr yahudi yüzbaşının savunmasını üzerine almıştır. Bundan dolayı bir yıl hapse mahkûm olmuş, İngiltereye kaçmak zorunda kalmıştır. Bir kaç yıl sonra Parise döndüğünde bir hürriyet kahramanı gibi karşılanmış, evinde mangal kömürü vurmasından ölmüştür. Natüralizm adı verilen edebiyat okulunun kurucusu olan Emile Zola, tasvir ettiği sahneleri göz önünde canlandırmakta üstün bir başarı göstermiştir.
Pek çok eser yazmış olan Zola, eserlerini İkinci imparatorluk Devrinde Bir Ailenin Tabiî ve İçtimaî Tarihî genel başlığı altında yayınlamıştır.Bu genel başlık altında 20 ciltlik bir roman serisi meydana getirmiştir. Bunların başlıcaları şunlardır:Meyhane, Germinal, Toprak, Nana, Adalet, Hakikat.

15 Aralık 2006

Önceki


Kategoriler

XML