Lonca

15 Aralık 2006Eskiden, Osmanlı împaratorluğun da aynı konuda çalışan esnafın kurduğu birliğe verilen ad. Lonca teşkilâtı, Anadoluda XIII. yüzyıldan itibaren kurulmağa başlamıştır. Bugünkü anlamıyla, istihsal kooperatiflerine benzeyen loncalar, malın kalitesini daima yüksek tutmak, standart istihsali sağlamak kalifiye işçi yetiştirmek, malın değerlendirilmesini sağlamak, iş sahiplerine sermaye yardımında bulunmak gibi işler görürlerdi.
Loncalar,eski ve ihtiyarlar tarafından yönetilir, lonca başkanlarına da şeyh adı verilirdi.

Kategori: Te?kilatlar


Kategoriler

Son Yazılar